Ustawienia tworzenia pliku Real Media

Panel opcji Tworzenie pliku Real Media umożliwia dopasowanie ustawień pliku Real Media. Ustawienia te służą do konfiguracji tworzenia plików przeznaczonych do odtwarzania za pomocą odtwarzacza RealNetworks® RealPlayer®, dostępnego bezpłatnie do pobrania pod adresem www.real.com.

Pinnacle Studio image001 Ustawienia tworzenia pliku Real Media

Tytuł, Autor, Prawa autorskie: Te trzy pola służą do identyfikacji plików Real Media i są kodowane wewnątrz niego, przez co nie są widoczne dla zwykłego widza.

Słowa kluczowe: W tym polu można wprowadzić do 256 znaków, które zostaną zakodowane w każdym filmie jako słowa kluczowe. Funkcja ta jest zwykle używana do identyfikacji filmu przez wyszukiwarki internetowe.

Jakość wideo: Dostępne opcje pozwalają na wypośrodkowanie sprzecznych wymagań wobec jakości obrazu i szybkości klatek.

·     Bez wideo: Po wybraniu tej opcji plik wyjściowy będzie zawierać tylko dane audio.

·     Wideo z normalnym ruchem: Zalecane dla klipów o mieszanej zawartości, gdyż pozwala na zrównoważenie płynnego ruchu i czystości obrazu.

·     Wideo z najpłynniejszym ruchem: Zalecane dla klipów zawierających niewiele akcji, takich jak wiadomości i wywiady; dzięki temu ustawieniu możliwe jest ogólne zwiększenie płynności ruchu.

·     Wideo z najostrzejszym obrazem: Zalecane dla klipów z rozbudowaną akcją, ponieważ pozwala wzbogacić ogólną czystość obrazu.

·     Pokaz slajdów: Wideo jest wyświetlane w postaci serii obrazów nieruchomych, zapewniając najlepszą jakość obrazu.

Jakość audio: To menu rozwijane pozwala wybrać właściwości ścieżki audio. Program Studio wykorzystuje te informacje do ustawienia najlepszej kompresji audio dla pliku Real Media. Każda kolejna opcja zapewnia lepszą jakość audio, ale powoduje powstanie większego pliku.

·     Bez audio: Po wybraniu tej opcji plik wyjściowy będzie zawierać tylko dane wideo.

·     Tylko głos: Opcja zapewniająca odpowiednią jakość dla mówionego audio w klipach bez muzyki.

·     Głos z muzyką w tle: Opcja przeznaczona dla sytuacji, w których mówione audio dominuje, nawet jeśli obecna jest też muzyka w tle.

·     Muzyka: Opcji tej należy użyć dla monofonicznej ścieżki zawierającej głównie muzykę.

·     Muzyka stereo: Opcji tej należy użyć dla ścieżki z muzyką stereo.

Serwer sieci Web: Opcja RealServer pozwala na utworzenie pliku, który może być wysyłany strumieniowo przez serwer RealNetworks RealServer. Serwer RealServer zapewnia specjalną funkcję pozwalającą na wykrywanie prędkości modemu widza i dostosowanie do niej szybkości transmisji. Opcja ta umożliwia wybranie do siedmiu ustawień szybkości danych Odbiorcy. Ponieważ rozmiar pliku i czas przesyłania rosną po dodaniu każdego ustawienia szybkości danych, należy wybrać naprawdę niezbędnych odbiorców.

Aby możliwe było skorzystanie z opcji RealServer, usługodawca internetowy obsługujący witrynę sieci Web musi mieć zainstalowane oprogramowanie RealServer. W razie wątpliwości należy skontaktować się z usługodawcą internetowym lub użyć standardowej opcji HTTP, która pozwala na optymalizację odtwarzania dla dokładnie jednej opcji z grupy Odbiorcy.

Uwaga: Firma GeoCities zapewnia serwery RealServer dla swoich użytkowników.

Odbiorcy: W obszarze tym można wybrać szybkość połączenia modemów odbiorców. Im niższa szybkość, tym niższa będzie jakość wideo. Aby widzowie mogli oglądać film podczas jego pobierania, należy wybrać szybkość, jaka jest obsługiwana przez modemy odbiorców.

Wybieranie grupy odbiorców jest tak naprawdę określaniem maksymalnej przepustowości strumienia RealMedia. Przepustowość, mierzona w kilobitach na sekundę (Kb/s), to ilość danych, jaką można przesłać przez Internet lub połączenie sieciowe w danym przedziale czasu. Standardowe modemy (czyli urządzenia korzystające ze zwykłych linii telefonicznych) są klasyfikowane według przepustowości, jaką potrafią przetworzyć. Typowe wartości to 28,8 i 56 Kb/s.

Oprócz tych standardowych ustawień możliwe jest nagrywanie klipów dla szybkości połączenia 100 Kb/s, 200 Kb/s i wyższych. Te wyższe wartości są przeznaczone dla odbiorców, którzy korzystają z sieci lokalnych, modemów kablowych oraz modemów DSL (Digital Subscriber Line).

Ustawienia tworzenia pliku Real Media