Ustawienia tworzenia pliku

 Listy Typ pliku i Ustawienie wstępne, które znajdują się u góry panelu ustawień dla wszystkich typów plików, odpowiadają listom Format i Ustawienie wstępne w przeglądarce wyprowadzania (zobacz: Tworzenie filmu). Większość typów plików korzysta ze wspólnego panelu sterowania. Dla typów plików Real Media i Windows Media są dostępne panele specjalnego przeznaczenia.

Opisywany tu wspólny panel jest używany przez wszystkie inne obsługiwane typy plików: 3GP, AVI, DivX, Flash Video, MPEG-1, MPEG-2 i MPEG-4 (w tym typy Zgodny z urządzeniem iPod i Zgodny z urządzeniem Sony PSP) oraz typy zawierające tylko dane audio.

Ten panel umożliwia modyfikowanie ustawień pliku i kompresji w przypadku wybrania ustawienia wstępnego o nazwie Niestandardowe. Większość typów plików można w pewnym stopniu dostosowywać.

Za pomocą ustawień niestandardowych można minimalizować rozmiar pliku wyjściowego, poprawiać jego jakość oraz przygotowywać plik do specjalnych celów (na przykład do rozprowadzania przez Internet), co może być związane z koniecznością zmodyfikowania pewnych cech filmu, takich jak rozmiar klatek.

Pinnacle Studio image001 Ustawienia tworzenia pliku

Wspólny panel Tworzenie filmu, współużytkowany przez wszystkie typy plików oprócz Real Media i Windows Media. Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich typów plików.

Uwaga: Pliki MPEG-2 i MPEG-4 wymagają specjalnego oprogramowania dekodera. Na komputerze, na którym nie jest zainstalowany odpowiedni dekoder, pliki tych typów nie mogą być odtwarzane.

Ustawienia wideo

Dołącz wideo: Ta opcja jest domyślnie włączona. Po wyczyszczeniu pola wyboru plik wyjściowy będzie zawierać tylko dane audio.

Wyświetl wszystkie kodeki: Domyślnie to pole wyboru jest niezaznaczone, zatem są wyświetlone tylko te kodeki, które zostały certyfikowane przez firmę Pinnacle Systems do użycia w programie Studio. Zaznaczenie tego pola spowoduje wyświetlenie wszystkich kodeków, jakie zostały zainstalowane na komputerze, bez względu na to, czy są certyfikowane.

Użycie kodeków, które nie zostały certyfikowane przez firmę Pinnacle Systems, może spowodować niepożądane skutki. Firma Pinnacle Systems nie zapewnia pomocy technicznej w przypadku problemów związanych z używaniem niecertyfikowanych kodeków.

Opcje: Przycisk Opcje powoduje otwarcie panelu opcji specyficznych dla kodeka (jeśli istnieje).

Kompresja: Należy wybrać kompresor (kodek), który najlepiej sprawdzi się w danym zastosowaniu. Podczas tworzenia pliku AVI konieczne jest wybranie ustawień kompresji zgodnych z możliwościami i obsługiwanymi kodekami platformy komputerowej widowni docelowej.

Pinnacle Studio image002 Ustawienia tworzenia pliku

Rozdzielczość: Jest to lista rozwijana ustawień wstępnych, zawierająca standardowe opcje szerokości i wysokości. Ustawienie wstępne Niestandardowa umożliwia bezpośrednie ustawienie wymiarów.

Szerokość, Wysokość: Rozmiar klatki jest mierzony w pikselach. Domyślne ustawienie stanowi rozdzielczość, z jaką program Studio przechwytuje wideo. Zmniejszenie szerokości i wysokości spowoduje znaczne zredukowanie rozmiaru pliku.

Pinnacle Studio image003 Ustawienia tworzenia pliku

Szybkość klatek: Standardowa szybkość klatek to 29,97 klatek na sekundę dla formatu NTSC i 25 klatek na sekundę dla formatu PAL. Możliwe jest zmniejszenie szybkości klatek dla niektórych zastosowań, takich jak wideo internetowe.

Pinnacle Studio image004 Ustawienia tworzenia pliku

Jakość, Szybkość danych: W zależności od używanego kodeka można za pomocą suwaka dostosować procentową jakość lub szybkość danych. Im wyższa jakość lub szybkość, tym większy będzie plik wynikowy.

Pinnacle Studio image005 Ustawienia tworzenia pliku

Ustawienia audio

Aby zachować minimalny rozmiar plików, w przypadku wielu cyfrowych zastosowań używane jest 8-bitowe audio mono z częstotliwością próbkowania 11 kHz. Audio 8-bitowego z próbkowaniem 11 kHz używa się głównie do kodowania mowy, a audio 16-bitowego stereo z próbkowaniem 22 lub 44 kHz do muzyki. Dla porównania muzyka zapisana na dysku CD-ROM to 16-bitowe audio stereo próbkowane z częstotliwością 44 kHz. Audio z próbkowaniem 11 kHz odpowiada jakościowo transmisji radiowej na falach długich. Audio 22 kHz ma jakość zbliżoną do transmisji radiowej na falach UKF, a 16-bitowe audio stereo z próbkowaniem 44 kHz to odpowiednik jakościowy muzyki z płyty CD.

Dołącz audio: Ta opcja jest domyślnie włączona. Po wyczyszczeniu pola wyboru plik wyjściowy będzie bez dźwięku.

Opcje: Przycisk Opcje powoduje otwarcie panelu opcji specyficznych dla kodeka (jeśli istnieje).

Kompresja: Wymienione tu kodeki będą się różnić w zależności od typu pliku.

Kanały: W zależności od typu pliku, na liście tej mogą być dostępne do wyboru opcje Mono, Stereo i Wiele kanałów. Użycie dodatkowych kanałów powoduje wzrost rozmiaru pliku.

Częstotliwość próbkowania: Audio cyfrowe powstaje przez wielokrotne próbkowanie ciągłej, analogowej fali dźwiękowej. Im więcej próbek, tym lepszy dźwięk. Na przykład na dyskach audio CD nagrywany jest 16-bitowe audio stereo z próbkowaniem 44 kHz. Audio można próbkować również z niską częstotliwością 11 kHz. Taka częstotliwość próbkowania może być wykorzystywana do różnych celów, szczególnie do nagrywani
a mowy.

Szybkość danych: Za pomocą tej listy rozwijanej można sterować szybkością, a przez to i współczynnikiem kompresji danych audio. Większa szybkość danych zapewnia wyższą jakość, co jest jednak okupione większymi plikami.

Pinnacle Studio image006 Ustawienia tworzenia pliku

Ustawienia danych

Dla typu pliku „Zgodny z urządzeniem Sony PSP” jest dostępny obszar o nazwie Dane, w którym można podać tytuł zapisanego filmu.

Ustawienia ogólne

Są to te same ustawienia, jak te opisane dla karty Tworzenie dysku.

Ustawienia tworzenia pliku