Ustawienia tworzenia taśmy

Program Studio automatycznie wykrywa sprzęt zainstalowany na komputerze i konfiguruje odpowiednio miejsce docelowe odtwarzania dla funkcji tworzenia taśmy.

Pinnacle Studio image001 Ustawienia tworzenia taśmy

Jeśli taśma jest zapisywana (tworzona) na urządzeniu DV, można zdecydować, czy program Studio ma automatycznie uruchamiać i zatrzymywać urządzenie.

Aby sterować nagrywaniem automatycznie:

1.      Kliknij przycisk Tworzenie filmu na głównym pasku menu.

W górnej połowie ekranu zostanie wyświetlone okno tworzenia filmu.

2.      Kliknij kartę Taśma.

3.      Kliknij przycisk Ustawienia. Spowoduje to wyświetlenie panelu opcji Tworzenie taśmy.

4.      Zaznacz pole wyboru Automatycznie rozpocznij i zatrzymaj nagrywanie, aby włączyć automatykę. To ustawienie sprawia, że ręczne rozpoczynanie nagrywania w kroku 6 nie jest konieczne.

W przypadku większości urządzeń DV można zaobserwować pewne opóźnienie pomiędzy odebraniem polecenia i rzeczywistym rozpoczęciem nagrywania. W programie Studio wartość ta jest nazywana „czasem opóźnienia nagrywania”. Ponieważ czas opóźnienia zmienia się w zależności od urządzenia, czasem trzeba przeprowadzić kilka eksperymentów w celu ustalenia najlepszej wartości dla danego urządzenia.

5.      Kliknij przycisk OK.

6.      Kliknij przycisk Utwórz.

Program Studio zrenderuje film, a następnie wyświetli monit o naciśnięcie przycisku odtwarzania w odtwarzaczu. Jeśli nie wybrano opcji automatycznej (krok 4), przed naciśnięciem przycisku odtwarzania należy ręcznie uruchomić nagrywanie w urządzeniu. W innym przypadku program Studio samodzielnie wyśle polecenie nagrywania. Program Studio wyprowadza pierwszą klatkę filmu (bez dźwięku) przez czas określony jako czas opóźnienia nagrywania, dzięki czemu urządzenie może rozpędzić taśmę i rozpocząć nagrywanie.

Wskazówka: Jeśli podczas odtwarzania filmu okaże się, że początkowa część filmu nie została nagrana, należy zwiększyć ustawienie Czas opóźnienia nagrywania. Jeśli natomiast pierwsza klatka filmu jest wyświetlana przez pewien czas nieruchomo, należy zmniejszyć wartość tego ustawienia.

Wskazówka: Aby podczas opóźnienia nagrywania wysyłać do urządzenia obraz koloru czarnego, należy tuż przed początkiem filmu umieścić na ścieżce wideo pusty tytuł (pusty tytuł daje w efekcie ekran czarnego koloru). Aby nagrać obraz czarnego koloru na końcu filmu, należy za ostatnią klatką filmu umieścić na ścieżce wideo pusty tytuł.

Wyjście analogowe

W przypadku zapisywania w urządzeniu analogowym dostępne mogą być do wyboru formaty Sygnał zespolony lub S-Video, w zależności od typu używanego sprzętu.

Pinnacle Studio image002 Ustawienia tworzenia taśmy

Wyprowadzanie na ekran

Jedną z opcji na liście rozwijanej Wideo w sekcji Urządzenia odtwarzania jest Monitor VGA. Dzięki tej opcji gotowy projekt można odtworzyć na ekranie monitora, a nie na urządzeniu zewnętrznym.

Ustawienia tworzenia taśmy