Ustawienia źródła przechwytywania

Wszelkie zmiany wprowadzone w tym panelu wpłyną na wszystkie przyszłe sesje przechwytywania. Jeśli konieczne jest skonfigurowanie tylko jednej sesji przechwytywania, należy pamiętać o przywróceniu starych wartości przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

Ustawienia są zgrupowane w trzech obszarach: Urządzenia przechwytywania, Wykrywanie scen podczas przechwytywania wideo i Szybkość danych.

Urządzenia przechwytywania

Program Studio wykrywa urządzenia przechwytywania, jakie zostały zainstalowane w systemie do obsługi wideo i audio. Jeśli w danej kategorii dostępnych jest wiele urządzeń przechwytywania, należy wybrać żądane urządzenie dla danej sesji przechwytywania.

Pinnacle Studio image001 Ustawienia źródła przechwytywania

Wideo: Wymienione tu urządzenia obejmują zarówno sprzęt cyfrowy podłączony za pomocą kabla IEEE-1394, jak i różne typy analogowych źródeł wideo (Studio DC10plus, karta tunera telewizyjnego, aparat podłączany poprzez złącze USB itd.). Dokonany wybór decyduje o dostępności niektórych innych ustawień w sekcji Źródło przechwytywania oraz wielu innych ustawień w panelu Format przechwytywania.

Audio: Dostępność urządzeń audio jest ograniczana poprzez dokonany wybór sprzętu wideo. Na przykład w przypadku większości urządzeń analogowych można wybrać dowolne wejścia karty dźwiękowej; bieżąca konfiguracja sprzętowa wpływa na wybór jednego z nich.

Standard TV: Należy wybrać system zgodny z urządzeniem przechwytywania oraz telewizorem lub monitorem wideo (NTSC lub PAL). System NTSC jest używany w Ameryce Północnej i Japonii, natomiast system PAL obowiązuje w większości innych krajów. Niektóre urządzenia przechwytywania mogą oferować dodatkową opcję: system SECAM używany w Rosji, Francji i niektórych innych państwach. Jeśli produkt Studio zostanie kupiony w Ameryce Północnej, opcja ta będzie na stałe ustawiona na system NTSC.

Wejście VCR: Ta opcja — dostępna w niektórych analogowych urządzeniach przechwytujących — pozwala rozwiązać problem niestabilności obrazu wideo, który może powstać w przypadku używania starego sprzętu odtwarzającego (zwykle magnetowidów, ale nie tylko) lub zużytych taśm wideo. Po uaktywnieniu tej opcji proces przechwytywania będzie mniej narażony na problemy dotyczące synchronizacji audio/wideo w sygnale przychodzącym.

Podgląd przechwytywania: Opcja ta decyduje o tym, czy przechwytywany obraz wideo będzie wyświetlany w odtwarzaczu w trybie podglądu. Ponieważ generowanie podglądu jest związane z dużym obciążeniem procesora, może to spowodować utratę klatek podczas przechwytywania w niektórych systemach. Opcję tę należy wyłączać tylko w przypadku występowania utraconych klatek.

Współczynnik proporcji: Ta lista rozwijana określa, czy źródło wideo dla przyszłych sesji przechwytywania analogowego będzie interpretowane w formacie normalnym (4:3) czy panoramicznym (16:9).

Wykrywanie scen podczas przechwytywania wideo

Działanie tych opcji wykrywania scen opisano tutaj. Dostępne opcje zależą od używanego urządzenia przechwytywania: nie wszystkie urządzenia obsługują wszystkie tryby.

Pinnacle Studio image002 Ustawienia źródła przechwytywania

Pierwsza opcja – Automatyczne w oparciu o datę i godzinę nakręcenia – jest dostępna tylko w przypadku przechwytywania ze źródła DV.

Kamera DV nagrywa nie tylko obraz i dźwięk, ale również informacje o godzinie, dacie i różnych ustawieniach ekspozycji (więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi kamery). Informacje te są nazywane kodem danych i są przesyłane poprzez łącze IEEE-1394 wraz z wideo i audio.

Zgodnie z ustawieniem domyślnym program Studio używa kodu danych do określania początku każdej nowej sceny. Program przechwytuje pierwszą klatkę każdej nowej sceny i używa jej jako ikony wyświetlanej w albumie.

Kod danych nie zadziała, jeśli taśma:

·     zawiera puste (nienagrane) sekcje,

·     nie daje się odczytać ze względu na jej uszkodzenie lub szum elektroniczny,

·     została nagrana bez ustawienia daty i godziny w kamerze,

·     jest kopią innej taśmy,

·     została nagrana na kamerze 8 mm lub Hi8, a w danym momencie jest odtwarzana na kamerze Digital8.

Po wybraniu ostatniej opcji – Bez automatycznego wykrywania scen – nowa scena jest tworzona przy każdym naciśnięciu klawisza spacji.

Ustawienia źródła przechwytywania