Przechwytywanie wideo

Przechwytywanie jest procesem importowania materiału wideo ze źródła wideo, na przykład z kamery, do pliku na dysku twardym komputera. Klipów z pliku z przechwyconym materiałem wideo można używać w programie Studio do tworzenia filmów. Pliki przechwytywania można otwierać w albumie w trybie edycji programu Studio.

Pinnacle Studio image001 Przechwytywanie wideo

Przechwytywanie jest pierwszym krokiem umożliwiającym wykorzystanie materiału wideo.

Program Studio umożliwia przechwytywanie z cyfrowych (DV, Digital8, HDV) i analogowych źródeł wideo. Szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania programu Studio do przechwytywania materiału z określonego sprzętu zawiera temat Sprzęt do przechwytywania.

Dostępność: Przechwytywanie wideo z kamer HDV jest obsługiwane tylko w programie Studio Plus.

Program Studio oprócz przechwytywania wideo obsługuje dwie inne metody pobierania materiału wideo. Są one dostępne jako komendy w menu Plik. Opcja Importuj tytuły DVD umożliwia importowanie plików z płyt DVD lub ich obrazów. Opcja Importuj multimedia z urządzenia umożliwia importowanie plików z urządzeń dodatkowych, które mają wbudowaną pamięć masową (na przykład z kamer lub aparatów cyfrowych).

Przechodzenie do trybu przechwytywania

Aby rozpocząć przechwytywanie, należy włączyć Tryb przechwytywania programu Studio, klikając przycisk Przechwytywanie znajdujący się w górnej części ekranu.

Pinnacle Studio image002 Przechwytywanie wideo

Spowoduje to otwarcie interfejsu trybu przechwytywania umożliwiającego skonfigurowanie i przeprowadzenie przechwytywania wideo. Wygląd interfejsu różni się nieznacznie w zależności od tego, czy źródło materiału wideo jest analogowe, czy cyfrowe.

         đInterfejs Trybu przechwytywania

         đProces przechwytywania

         đPrzechwytywanie ze źródeł cyfrowych

         đPrzechwytywanie ze źródeł analogowych

         đImportowanie wideo z dysku DVD

         đImportowanie multimediów z urządzeń zewnętrznych

Przechwytywanie wideo