Importowanie multimediów z urządzeń zewnętrznych

Okno dialogowe Importowanie multimediów (Plik Ø Importuj multimedia z urządzenia) pozwala łatwo znaleźć zdjęcia i filmy przechowywane w urządzeniach dodatkowych podłączanych do systemu. Umożliwia również skopiowanie wybranych elementów na lokalny dysk twardy, tak aby były one dostępne przy użyciu albumu.

Pinnacle Studio image001 Importowanie multimediów z urządzeń zewnętrznych

Wybieranie plików do importowania

Najpierw należy wybrać odpowiednie urządzenie z listy rozwijanej Źródło. Aby urządzenie było wyświetlane na liście, musi ono być powszechnie obsługiwanym urządzeniem pamięci masowej. Urządzenia wymagające protokołu TWAIN (lub innego protokołu) wymagają odpowiedniego oprogramowania innych firm, aby można było z nich korzystać.

Urządzenia, które mogą zawierać treść do zaimportowania, to na przykład:

·     Zewnętrzne napędy dysków optycznych, dysków twardych oraz pamięci flash.

·     Wbudowane dyski kamer lub kamer cyfrowych dowolnego z powyższych typów

Pola wyboru Pokaż wideo i Pokaż zdjęcia umożliwiają wybór rodzaju multimediów do wyświetlenia na liście. Domyślnie wyświetlane są filmy i zdjęcia.

Przyciski Widok umożliwiają wybór między dwoma typami wyświetlania na liście:

·     Widok Miniatury pozwala wyświetlać pomniejszony obraz każdego pliku oraz jego nazwę i znacznik czasu. W przypadku plików wideo obraz jest pierwszą klatką.

·     W widoku Szczegóły nie są wyświetlane miniatury, ale znajdują się tam dodatkowe szczegóły (oprócz nazwy pliku), na przykład wielkość i czas trwania. Klikając nagłówek dowolnej kolumny można posortować listę według jej zawartości. Ponowne kliknięcie nagłówka powoduje odwrócenie sortowania. Wybrany porządek sortowania dotyczy także widoku Miniatury.

Przy użyciu standardowych komend myszy i klawiatury w systemie Windows można zaznaczyć wiele plików (oprócz tego można użyć przycisków Zaznacz wszystkie i Usuń zaznaczenie wszystkich).

Opcje importowania

Zaznacz opcję Zmień nazwy plików i wprowadź w polu edycji wspólny wzorzec dla importowanych plików, aby wszystkie współużytkowały ten wzorzec. Na przykład po zaznaczeniu opcji Zmień nazwy plików i wprowadzeniu słowa „Poniedziałek”, gdy wykonane zostanie importowanie plików JPEG, będą one miały nazwy “Poniedziałek 1.jpg”, “Poniedziałek 2.jpg” itd.

Pinnacle Studio image002 Importowanie multimediów z urządzeń zewnętrznych

Wybierz foldery docelowe dla importowanych filmów i zdjęć, używając przycisku przeglądania folderów Pinnacle Studio 047 folder browser button Importowanie multimediów z urządzeń zewnętrznych dostępnego w opcjach Umieść pliki wideo tutaj i Umieść zdjęcia tutaj.

Na końcu kliknij przycisk Importuj, aby wykonać operację importowania.

Importowanie multimediów z urządzeń zewnętrznych