Kontroler kamery

Poniższy panel z regulatorami jest wyświetlany w trybie przechwytywania, jeśli materiał wideo jest przechwytywany ze źródła cyfrowego. Urządzenia analogowe muszą być obsługiwane ręcznie.

Pinnacle Studio image001 Kontroler kamery

Kontroler kamery i powiększenie regulatorów. Licznik znajdujący się nad przyciskami sterującymi określa bieżącą pozycję taśmy źródłowej oraz bieżący tryb pracy kamery.

Regulatory od lewej do prawej: Zatrzymaj, Przewiń do tyłu/Przejrzyj, Odtwórz, Szybko przewiń do przodu/Ustaw oraz Wstrzymaj.

Przyciski Przewiń o klatkę do tyłu i Przewiń o klatkę do przodu (drugi rząd) umożliwiają odnalezienie odpowiedniej klatki. Obydwa przyciski są dostępne tylko w przypadku, gdy urządzenie jest w trybie wstrzymania.

Kontroler kamery