Miernik dysku

Miernik dysku zawiera informacje dotyczące wolnego miejsca na dysku używanym podczas przechwytywania (w postaci numerycznej i graficznej). Podaje również przybliżony czas trwania materiału wideo, który zmieści się na dysku; jego ilość zależy od ilości wolnego miejsca na dysku i skonfigurowanej jakości przechwytywania. Jakość przechwytywania można wybrać za pomocą przycisków ustawień wstępnych wyświetlanych w mierniku dysku dla niektórych urządzeń przechwytywania; można też ręcznie wprowadzić ustawienia niestandardowe. Więcej informacji dotyczących ustawień przechwytywania zawierają tematy Ustawienia źródła przechwytywania i Ustawienia formatu przechwytywania.

Pinnacle Studio image001 Miernik dysku 

Miernik dysku podczas przechwytywania ze źródła cyfrowego (po lewej) i analogowego (po prawej). Klikając boczne karty w analogowej wersji miernika, można otwierać panele dodatkowe umożliwiające ustawianie poziomów wideo i audio podczas przechwytywania.

Kliknięcie przycisku Rozpocznij przechwytywanie na mierniku dysku rozpoczyna i kończy proces przechwytywania. Podczas przechwytywania opis przycisku zmienia się na Zatrzymaj przechwytywanie.

Domyślną lokalizacją zapisywania przechwyconego materiału wideo jest katalog Wideo udostępnione systemu operacyjnego.

Ustawianie katalogu przechwytywania: Aby zapisać przechwycony materiał wideo w innej lokalizacji, należy kliknąć przycisk folderu plików Pinnacle Studio 031 folder button Miernik dysku. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Wybieranie folderu i domyślnej nazwy dla przechwyconego wideo. Wybrany folder będzie używany do przechowywania przechwyconego wideo podczas bieżącej i przyszłych sesji. Wprowadzona nazwa pliku będzie sugerowana jako domyślna podczas następnego przechwytywania.

Miernik dysku