Proces przechwytywania

Program Studio umożliwia przechwytywanie materiału wideo z różnorodnych urządzeń analogowych i cyfrowych. Używane urządzenie należy wybrać w panelu opcji Źródło przechwytywania.

Sam proces przechwytywania jest prostą procedurą krokową. Podczas przechwytywania program Studio automatycznie wykrywa normalne przerwy w materiale wideo i dzieli go na „sceny”. Po wykryciu każda scena jest dodawana do albumu, w którym odpowiada jej ikona pierwszej klatki.

Niektóre opcje przechwytywania można stosować wyłącznie do przechwytywania ze źródeł cyfrowych lub analogowych. Więcej informacji zawierają tematy Przechwytywanie ze źródeł cyfrowych i Przechwytywanie ze źródeł analogowych.

         đSprzęt do przechwytywania

         đPrzechwytywanie krok po kroku

         đWykrywanie scen

Proces przechwytywania