Sprzęt do przechwytywania

W zależności od używanego sprzętu do przechwytywania, program Studio może przechwytywać wideo cyfrowe i analogowe z następujących źródeł:

·     Cyfrowe: Kamera wideo typu DV lub Digital8 podłączona do portu IEEE-1394 (FireWire). W programie Studio Plus jest dodatkowo obsługiwane przechwytywanie ze źródeł HDV.

·     Analogowe: Kamera wideo lub magnetowid z wyjściami analogowymi podłączone do karty przechwytywania (lub urządzenia zewnętrznego) zgodnej ze standardem DirectShow.

·     Analogowe: Kamera wideo lub kamera internetowa USB.

Firma Pinnacle Systems ma w swojej ofercie pełną gamę kart i urządzeń przechwytujących zgodnych ze standardem DV, analogowych lub działających w obydwu wymienionych trybach. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub odwiedzić witrynę sieci Web firmy Pinnacle:

www.pinnaclesys.com

Aby wybrać urządzenie przechwytywania:

1.      Kliknij polecenie Ustawienia Ø Źródło przechwytywania.

Zostanie wyświetlony panel opcji Źródło przechwytywania.

2.      Z list rozwijanych Wideo i Audio w obszarze Urządzenia przechwytywania wybierz urządzenia, których chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK.

Pinnacle Studio image001 Sprzęt do przechwytywania

Przechwytywanie obrazu standardowego i panoramicznego

W programie Studio można przechwytywać klatki o standardowym współczynniku proporcji (4:3) i w formacie panoramicznym (16:9). W przypadku sprzętu cyfrowego format klatki jest wykrywany automatycznie. W przypadku sprzętu analogowego należy wybrać z listy rozwijanej Współczynnik proporcji w panelu opcji Źródło przechwytywania format odpowiadający materiałowi źródłowemu. Ustawienie to nie służy do konwersji formatów. Jego funkcja polega na określaniu odpowiedniego współczynnika proporcji, który należy zastosować do wyświetlanego wideo na potrzeby programu Studio.

Sprzęt do przechwytywania