Poziomy audio i wideo – źródło analogowe

Program Studio udostępnia panele wysuwane umożliwiające sterowanie poziomami audio i wideo podczas przechwytywania. Ta funkcja jest szczególnie użyteczna, jeśli materiały wideo pochodzą z wielu źródeł i konieczne jest ujednolicenie ich jakości.

Pinnacle Studio image001 Poziomy audio i wideo – źródło analogowe

Panele wideo (po lewej) i audio (po prawej) umożliwiające ustawianie poziomów podczas przechwytywania ze źródeł analogowych.

Poziomy audio i wideo można wprawdzie dopasowywać, korzystając z odpowiednich efektów wideo dostępnych w trybie edycji, jednak odpowiednie ustawienie poziomów już podczas przechwytywania likwiduje późniejsze problemy z korekcją kolorów.

Natomiast poprawne ustawienie opcji audio zapewni jednakowy poziom głośności i odpowiednią jakość dźwięku w przechwytywanym materiale.

W przypadku niektórych urządzeń przechwytywania dostępnych jest mniej opcji niż omówiono i przedstawiono na ilustracjach w tej części. Na przykład jeśli sprzęt do przechwytywania nie obsługuje przechwytywania stereofonicznego audio, element sterujący ustawieniem balansu nie zostanie wyświetlony na panelu audio.

Wideo

Klikając odpowiedni przycisk źródła (Zespolony sygnał wizyjny lub S-Video), można wybrać typ materiału wideo, który będzie przetwarzany do postaci cyfrowej. Pięć suwaków umożliwia ustawienie jasności (rozjaśnienia), kontrastu (poziomu czerni), ostrości, odcienia i nasycenia kolorów w przechwytywanym materiale wideo.

Uwaga: Suwak Odcień nie jest wyświetlany w przypadku przechwytywania z urządzeń działających w systemie PAL.

Audio

Za pomocą przycisków Przechwytywanie audio można określić, czy program Studio ma przechwytywać audio razem z materiałem wideo. Jeśli źródło dostarcza jedynie sygnał wideo, należy kliknąć przycisk Wyłącz. Suwaki umożliwiają ustawianie poziomu wejściowego i balansu stereo w przechwytywanym audio.

Poziomy audio i wideo – źródło analogowe