Poziomy audio i wideo – źródło cyfrowe

Podczas przechwytywania ze źródeł cyfrowych stosowany jest materiał audio i wideo, który został zakodowany cyfrowo bezpośrednio w kamerze podczas nagrywania. Podczas przesyłania materiału wideo przez port 1394 do komputera dane zachowują skompresowany format cyfrowy, dlatego nie można zmieniać poziomów audio i wideo podczas przechwytywania. Poziom audio i wideo można natomiast dopasowywać podczas przechwytywania ze źródeł analogowych.

W przypadku przechwytywania ze źródeł cyfrowych dopasowywanie poziomów audio i wideo należy przeprowadzić w trybie edycji, w którym program Studio udostępnia dodatki plug-in efektów wideo, umożliwiające dostosowanie balansu optycznego klipu, i efektów audio, pozwalających ulepszyć jakość dźwięku. Efekty umożliwiają dopasowywanie pojedynczych klipów i nie można ich używać do wprowadzania zmian globalnych mających wpływ na cały materiał wideo w pliku przechwytywania.

Poziomy audio i wideo – źródło cyfrowe