Przejścia

Przejście jest animowanym efektem, za pomocą którego można wygładzić albo podkreślić miejsce, w którym kończy się jeden klip, a zaczyna następny. Najczęściej spotykanymi typami przejść są zanikanie, wytarcie i rozproszenie. Inne, mniej znane rodzaje przejść, mogą wykorzystywać zaawansowane efekty grafiki trójwymiarowej.

Przejścia są przechowywane w osobnej sekcji albumu. Aby użyć przejścia, należy je przeciągnąć z albumu do okna filmu i upuścić obok dowolnego klipu wideo, klipu motywu lub obrazu nieruchomego. Przejścia można też stosować bezpośrednio do klipów audio.

Pinnacle Studio 196 series of transitions Przejścia

Seria przejść (ikony widoczne między klipami wideo) w widoku Seria ujęć.

W widoku osi czasu można upuścić przejście na główną ścieżkę wideo, ścieżkę nakładek lub ścieżkę tytułu. Przejście umieszczone na ścieżce wideo łączy dwa sąsiadujące pełnoekranowe klipy (albo klip i pusty ekran, jeżeli przejście sąsiaduje z tylko jednym klipem, na przykład na początku filmu). Przejście umieszczone na ścieżce nakładek lub ścieżce tytułu łączy dwa sąsiadujące klipy (lub jeden klip z elementem przezroczystym).

Pinnacle Studio 196 transition stages diagram Przejścia

Diagram: pięć etapów dwusekundowego przejścia (wytarcie ukośne).

Jeżeli przejście ma trwać dwie sekundy (jest to domyślny czas trwania przejścia ustawiony po zainstalowaniu programu Studio), odtwarzanie drugiego klipu rozpocznie się na dwie sekundy przed końcem pierwszego klipu. Na początku widoczny jest tylko pierwszy klip, na końcu – tylko drugi. Etapy pośrednie, wyświetlane w miarę stopniowego zanikania pierwszego klipu i pojawiania się drugiego, zależą od konkretnego typu przejścia. Ponieważ klipy wideo nakładają się na siebie, całkowity czas trwania obu klipów zostaje pomniejszony o czas trwania przejścia.

Pinnacle Studio 197 transition stages example Przejścia

Przejście z poprzedniej ilustracji, tym razem na przykładzie rzeczywistego materiału wideo. W trzech środkowych kadrach granicę między klipami oznaczono białą kreską. Oba klipy są odtwarzane tak długo, jak długo trwa efekt przejścia.

         đTypy przejść i ich zastosowanie

         đWyświetlanie podglądu przejść w filmie

         đPrzejścia audio

         đPolecenie Powiel przejście

         đPrzycinanie przejść

Przejścia