Polecenie Powiel przejście

Ta funkcja programu Studio jest szczególnie przydatna do tworzenia prostych pokazów slajdów z zestawu nieruchomych obrazów albo filmu wideo z zestawu krótkich klipów. Prezentację taką można dodatkowo uatrakcyjnić, łącząc każdą parę sąsiadujących klipów za pomocą przejścia. Funkcja Powiel przejście ułatwia wykonanie tego zadania.

Należy rozpocząć od umieszczenia kilku klipów na osi czasu, a następnie dodać żądane przejście między dwoma pierwszymi klipami.

Pinnacle Studio 204 ripple transitions 1 Polecenie Powiel przejście

Następnie należy zaznaczyć wszystkie klipy oprócz pierwszego, kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych klipów i wybrać z menu podręcznego polecenie Powiel przejście.

Pinnacle Studio image002 Polecenie Powiel przejście

Program Studio wstawi kopię oryginalnego przejścia pomiędzy każdą parą zaznaczonych klipów.

Pinnacle Studio 204 ripple transitions 3 Polecenie Powiel przejście

Polecenie Powiel przejście