Przejścia audio

Klipy wideo w oknie filmu używają zwykle zsynchronizowanego dźwięku. Jeżeli między dwoma klipami nie ma efektu przejścia, obraz i dźwięk zmieniają się jednocześnie na granicy klipów. Jeżeli jednak między klipami zostanie umieszczony efekt przejścia, stosowane jest przenikanie dźwięku (podobne do wizualnego efektu rozproszenia).

Zasada ta jest stosowana do wszystkich przejść z wyjątkiem zanikania, w którym dźwięk jest całkowicie wyciszany, a następnie przywracany.

Pinnacle Studio 203 transition audio fades Przejścia audioWiększości przejść towarzyszy efekt przenikania dźwięku (ilustracja po lewej stronie). Zastosowanie przejścia typu przenikanie (ilustracja po prawej stronie) powoduje, że dźwięk jest wyciszany, a następnie przywracany razem z obrazem.

Przejścia audio