Przycinanie przejść

Chociaż przejścia nie są w rzeczywistości klipami, sposób posługiwania się nimi w środowisku edycyjnym programu Studio przypomina pracę z klipami. Tak samo jak klipy, przejścia można przycinać – albo bezpośrednio na osi czasu w oknie filmu, albo za pomocą narzędzia Właściwości klipu.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić omówienie pierwszej metody. Maksymalny możliwy czas trwania przejścia jest równy długości krótszego z dwóch sąsiadujących klipów pomniejszonej o jedną klatkę.

         đPrzycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu

Przycinanie przejść