Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu

Pinnacle Studio 205 video tool icon   clip properties Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipuSekwencja poleceń Przybornik Ø Modyfikuj właściwości klipu powoduje otwarcie narzędzia Właściwości klipu dla zaznaczonego klipu. Niezależnie od typu przejścia narzędzie to udostępnia elementy sterujące odtwarzaniem, a także umożliwia określenie ustawień dwóch opcji:

·     Aby ustawić czas trwania przejścia, należy zmienić wartość licznika Czas trwania. Czas trwania przejścia musi być krótszy co najmniej o jedną klatkę od krótszego z dwóch klipów połączonych za pomocą danego przejścia.

·     Pole tekstowe Nazwa umożliwia przypisanie do klipu nazwy niestandardowej, która zastąpi nazwę domyślną przypisaną przez program Studio. Pole Nazwa jest udostępnione w narzędziu Właściwości klipu dla wszystkich typów klipów. Nazwy klipów są używane w widoku listy okna filmu i mogą być także wyświetlane jako etykietki podczas przesuwania wskaźnika myszy nad klipami w widoku serii ujęć.

Wiele efektów przejść obsługuje także opcję odwrócenia kierunku, która powoduje, że animacja przejścia jest odtwarzana od końca do początku. Za pomocą tej opcji można na przykład określić, czy wytarcie obrotowe ma następować w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, czy w przeciwnym. Jeżeli bieżące przejście obsługuje tę opcję, pole wyboru Odwróć jest dostępne.

Jeżeli nabyto aplikację HFX Creator, można ją otworzyć w programie Studio, klikając przycisk Edytuj w oknie narzędzia Właściwości klipu dla przejść Hollywood FX. HFX Creator jest zewnętrznym programem do edycji i zawiera wiele funkcji, których użycie zostało opisane w dołączonej dokumentacji.

Wyświetlanie podglądu klipów za pomocą narzędzia Właściwości klipu

Narzędzie Właściwości klipu zawiera elementy sterujące umożliwiające wyświetlanie podglądu przejść, analogicznie do wyświetlania podglądu klipów wideo.

W obszarach podglądu jest wyświetlana ostatnia pełna klatka kończącego się klipu i pierwsza pełna klatka klipu, który się rozpoczyna. Zmodyfikowanie wartości w polu Czas trwania powoduje, że obraz w obszarach podglądu jest odpowiednio aktualizowany.

Elementy sterujące przewijaniem umożliwiają wyświetlanie podglądu przejścia w odtwarzaczu. Podgląd można wyświetlać z pełną szybkością lub w trybie „klatka po klatce”. Przycisk Odtwórz ciągle/Wstrzymaj Pinnacle Studio 206 loop button Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu umożliwia odtworzenie przejścia z normalną szybkością w trybie automatycznego powtarzania.

Dostęp do dowolnego punktu przejścia można uzyskać za pomocą licznika (i jego przycisków przewijania) lub za pomocą suwaka.

Pinnacle Studio image003 Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu

Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu