Typy przejść i ich zastosowanie

Jak wszystkie efekty, przejścia nie powinny być stosowane arbitralnie, ale powinny służyć potrzebom filmu jako całości. Odpowiednio dobrane przejścia mogą dyskretnie podkreślać sens filmu i rozwój akcji, jednocześnie nie absorbując zbytnio widza. Obserwując sposób wykorzystania przejść w profesjonalnych filmach wideo emitowanych w telewizji, można nauczyć się wielu sposobów doskonalenia własnych filmów. Na ogół należy unikać zbyt częstego stosowania przejść powodujących gwałtowne zmiany obrazu lub w inny sposób przykuwających uwagę widza: dyskretne rozproszenie wywoła zupełnie inny efekt niż wytarcie w kształcie serca.

Omówione poniżej przejścia podstawowe – zanikanie, rozpraszanie, wytarcie, wysunięcie i wypchnięcie – należą do pierwszej grupy przejść standardowych (dwuwymiarowych) w albumie.

Bardziej złożone przejścia należą do grupy przejść Alpha Magic. Grupa ta jest wyświetlona jako druga pozycja na liście rozwijanej grup przejść w albumie.

Pozostałe grupy przejść widoczne na liście należą do grupy przejść Hollywood FX, obszernego zestawu złożonych efektów wykorzystujących grafikę trójwymiarową. Przejścia Hollywood FX zostały opisane poniżej.

Cięcie: najprostsze możliwe przejście – natychmiastowe zastąpienie jednej sceny inną. Jest to domyślny rodzaj przejścia w programie Studio. Cięcie można wykorzystać wtedy, gdy dwa sąsiadujące ze sobą klipy łączy wyraźny wewnętrzny związek, na przykład kiedy kamera zmienia położenie lub kąt ustawienia w obrębie tej samej sceny.

Pinnacle Studio 198 transition icon   fade Typy przejść i ich zastosowanieZanikanie: przejście to polega na rozpoczęciu od pustego ekranu i stopniowym wprowadzaniu klipu albo na stopniowym wygaszeniu obrazu aż do pustego ekranu. Wstawienie efektu zanikania między dwa klipy powoduje utworzenie ściemnienia, po którym następuje rozjaśnienie. Pierwsza ikona przejścia w albumie służy do tworzenia efektu zanikania.

Zanikanie stosowane jest zwykle na początku lub na końcu filmu oraz w miejscach, w których ciągłość akcji ulega przerwaniu, na przykład między kolejnymi epizodami. Zanikania można użyć na przykład między kolejnymi aktami filmu lub sztuki.

Pinnacle Studio 199 transition icon   dissolve Typy przejść i ich zastosowanieRozpraszanie: przejście podobne do zanikania, w którym rozjaśnienie nowej sceny jest nałożone na ściemnienie sceny poprzedzającej. Efekt wizualny rozproszenia jest mniej dramatyczny niż zanikania, a jednocześnie bardziej dyskretny niż zwykłego cięcia. Za pomocą szybkiego rozproszenia można wygładzić cięcie, a rozproszenie trwające dłużej pozwala zasugerować widzom upływ czasu.

Pinnacle Studio 199 transition icons   wipe, slide, push Typy przejść i ich zastosowanieWytarcie, wysunięcie i wypchnięcie: standardowe rodzaje przejść, w których nowy obraz wideo wyłania się stopniowo zza przesuwającej się przez kadr krawędzi. Umieszczona obok ikona albumu oznacza wytarcie w lewo, w którym krawędź przesuwa się prawego górnego rogu kadru do lewego dolnego rogu.

W przejściu typu wytarcie dwa sąsiadujące ze sobą klipy zajmują ten sam obszar kadru przez cały czas trwania przejścia. Nowy obraz wideo pojawia się w miarę, jak krawędź przejścia przesuwa się po kadrze. Efekt ten przypomina nakładanie nowej tapety na starą.

Wysunięcie jest podobne do wytarcia, ale różni się tym, że kadr nowego obrazu przesuwa się po ekranie, aż osiągnie właściwe położenie. Efekt ten przypomina zasłanianie okna roletą.

Wypchnięcie jest efektem przejścia podobnym do wysunięcia, ale poprzedzający obraz wideo jest „wypychany“ z kadru wraz z pojawianiem się nowego obrazu. Przypomina to stopniowe przesunięcie taśmy filmowej od jednego kadru do następnego.

Efekty Hollywood FX w programie Studio

Pinnacle Studio 200 transition icon   hfx Typy przejść i ich zastosowanieDo grupy przejść Hollywood FX firmy Pinnacle Systems należy wiele sugestywnych efektów i przejść trójwymiarowych. Przejścia te nadają się doskonale do wykorzystania w początkowych sekwencjach filmu, reportażach sportowych, filmach akcji i filmach wideo z muzyką. Przejścia Hollywood FX oferują profesjonalną jakość, a jednocześnie są łatwe w użyciu.

Wraz z programem Studio jest dostarczany podstawowy zestaw w pełni funkcjonalnych przejść Hollywood FX. Dużo więcej przejść jest dostępnych do kupienia w trybie online. Więcej informacji zawiera temat Rozszerzanie programu Studio.

Pinnacle Studio image005 Typy przejść i ich zastosowanieDo nabycia w trybie online jest też dostępne narzędzie edycji HFX Creator dla przejść Hollywood FX. Oprogramowanie to umożliwia dostosowywanie przejść Hollywood FX do własnych potrzeb lub tworzenie nowych od podstaw. Narzędzie HFX Creator zawiera zaawansowane opcje edycji klatek kluczowych dla „torów lotu“ i wszystkich parametrów, doskonałe dodatki plug-in umożliwiające uzyskanie efektu wygięcia oraz generator tekstu trójwymiarowego. Można także utworzyć szeroki zakres trójwymiarowych efektów z wieloma oknami, używając zewnętrznych źródeł wideo, oraz dodawać rzeczywiste obiekty trójwymiarowe i oświetlenie.

Aby zainicjować zakup narzędzia HFX Creator, należy kliknąć przycisk Edytuj w oknie narzędzia Właściwości klipu dla dowolnego przejścia Hollywood FX.

Typy przejść i ich zastosowanie