Wyświetlanie podglądu przejść w filmie

Program Studio umożliwia wyświetlanie podglądu przejść w odtwarzaczu. Wystarczy przeciągnąć przejście do okna filmu, a następnie kliknąć przycisk Odtwórz (albo nacisnąć klawisz spacji), aby sprawdzić, jaki rezultat da zastosowanie określonego przejścia.

Można także wyświetlić podgląd przejścia, przewijając je ręcznie w odtwarzaczu lub na osi czasu w oknie filmu.

Renderowanie efektów Hollywood FX w tle

Renderowanie w tle jest funkcją opcjonalną, dzięki której obliczenia niezbędne do wyświetlenia szczegółowego podglądu przejść i innych efektów Hollywood FX są wykonywane „w tle”, bez przerywania pracy z programem. Renderowanie w tle można skonfigurować w panelu opcji Preferencje audio i wideo (polecenia Ustawienia Ø Preferencje audio i wideo).

Do czasu zakończenia renderowania przejścia odtwarzacz wyświetla jego podgląd ze zmniejszoną rozdzielczością oraz z mniejszą szybkością klatek. W trakcie renderowania w tle ponad klipem na skali czasu jest wyświetlany kolorowy pasek.

Wyświetlanie podglądu przejść w filmie