Rozwiązywanie problemów

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów należy sprawdzić poprawność instalacji sprzętu i oprogramowania.

Zaktualizuj oprogramowanie: Zalecana jest instalacja najnowszych aktualizacji systemów operacyjnych Windows XP i Windows Vista. Aktualizacje te można pobrać z witryny:

windowsupdate.microsoft.com/default.htm

Sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję programu Studio, wybierając polecenie menu Pomoc Ø Aktualizacje oprogramowania. Program Studio sprawdzi w sieci Internet, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania.

Sprawdź sprzęt: Upewnij się, że wszystkie zainstalowane składniki sprzętowe działają poprawnie, mają aktualne sterowniki i nie mają flagi błędu w Menedżerze urządzeń systemu Windows (zobacz poniżej). Jeśli istnieją urządzenia z błędami, należy rozwiązać te problemy przed rozpoczęciem instalacji.

Pobierz najnowsze sterowniki: Bardzo zalecane jest zainstalowanie najnowszych sterowników karty dźwiękowej i karty graficznej. Podczas uruchamiania oprogramowania Studio sprawdzane jest, czy karta dźwiękowa i graficzna obsługują standard DirectX.

Otwieranie Menedżera urządzeń

Menedżer urządzeń systemów Windows XP i Windows Vista umożliwia konfigurowanie sprzętu w systemie i odgrywa dużą rolę podczas rozwiązywania problemów.

Menedżera urządzeń można otworzyć przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony Mój komputer, a następnie wybranie polecenia Właściwości z menu kontekstowego. Powoduje to otwarcie okna dialogowego Właściwości systemu. W systemie Windows XP przycisk Menedżer urządzeń znajduje się na karcie Sprzęt, a w systemie Vista — w panelu znajdującym się z lewej strony.

Należy się upewnić, że wszystkie zainstalowane składniki sprzętowe działają poprawnie, mają aktualne sterowniki i żaden z nich nie został w Menedżerze urządzeń oznaczony żółtą ikoną z wykrzyknikiem, oznaczającą stan błędu. W przypadku problemu ze sterownikiem, którego nie można rozwiązać samodzielnie, należy się skontaktować z producentem urządzenia bądź dostawcą komputera w celu uzyskania pomocy.

         đPomoc techniczna online

         đNajczęstsze problemy konsultowane z pomocą techniczną

Rozwiązywanie problemów