Najczęstsze problemy konsultowane z pomocą techniczną

Poniższe łącza prowadzą do tematów dotyczących najczęściej czytanych artykułów w bazie wiedzy online firmy Pinnacle. Przedstawione tu informacje są zazwyczaj mniej szczegółowe niż te dostępne w trybie online. Pełną treść artykułu o danym identyfikatorze (ID odpowiedzi) można znaleźć w bazie wiedzy online.

         đBłędy i awarie podczas instalacji

         đProgram Studio ulega awarii w trybie edycji

         đW trybie przechwytywania pojawia się komunikat o błędzie „Nie można odnaleźć urządzenia wideo”

         đBłąd „Nie wykryto prawidłowego sygnału wejściowego” podczas przechwytywania

         đProgram Studio zawiesza się podczas renderowania

         đProgram Studio zawiesza się podczas uruchamiania lub nie uruchamia się

         đW trybie Tworzenie filmu pojawia się komunikat o błędzie „Nagrywanie nie powiodło się”

         đDysk DVD utworzony w programie Studio nie odtwarza się lub jest pusty

         đBrak obrazu lub obraz niskiej jakości w oknie podglądu przechwytywania

Najczęstsze problemy konsultowane z pomocą techniczną