Błąd „Nie wykryto prawidłowego sygnału wejściowego” podczas przechwytywania

ID odpowiedzi 13420

Pełna treść komunikatu to: „Nie wykryto prawidłowego sygnału wejściowego. Sprawdź kable”. Ten komunikat dotyczy przechwytywania ze źródła analogowego. Ma on na celu powiadomienie użytkownika, że nie można kontynuować przechwytywania, ponieważ program Studio nie może wykryć sygnału wideo.

Zastosuj po kolei poniższe rozwiązania, aż problem zostanie usunięty:

·     Okablowanie: Zgodnie z sugestią podaną w komunikacie o błędzie, pierwszą czynnością jest oczywiście sprawdzenie poprawności podłączenia kabli. Złącze wyjścia wideo źródła wideo (kamery, magnetowidu) musi być podłączone do złącza wejścia wideo urządzenia przechwytywania za pomocą kabla zespolonego sygnału wizyjnego (RCA) lub kabla S-Video.

·     Ustawienia źródła przechwytywania: W programie Studio kliknij kolejno Ustawienia Ø Źródło przechwytywania i sprawdź w obszarze Urządzenie przechwytywania, czy zarówno dla urządzenia wideo, jak i audio, jest ustawione właściwe urządzenie (na przykład „Pinnacle 500-USB”). W tym samym oknie włącz opcję Wejście VCR i sprawdź, czy jest ustawiony właściwy standard TV: na przykład NTSC w Ameryce Północnej i PAL w Europie.

·     Ustawienie wejścia wideo w programie Studio: Wejście wideo w wysuwanym panelu Miernika dysku musi być ustawione odpowiednio dla używanych kabli i złączy — sygnału zespolonego lub S-Video.

·     Źródło wideo musi być w trakcie odtwarzania: Włącz kamerę lub magnetowid i naciśnij przycisk odtwarzania (upewniając się najpierw, że taśma nie jest ustawiona na końcu). W przypadku wielu kamer i magnetowidów wstrzymanie lub zatrzymanie urządzenia może spowodować pojawienie się komunikatu „input signal not detected” (nie wykryto sygnału wejściowego). Przed naciśnięciem przycisku Rozpocznij przechwytywanie upewnij się, że urządzenie jest w trakcie odtwarzania wideo.

·     Okno podglądu: Po wykonaniu poprzednich kroków w oknie podglądu powinno być widoczne odtwarzane wideo. Jeśli podgląd nie działa, przejdź do następnego kroku.

·     Wyjdź i wejdź ponownie do trybu przechwytywania: Po sprawdzeniu, czy źródło wideo jest w trakcie odtwarzania, kliknij w programie Studio kartę Edycja, a następnie kliknij kartę Przechwytywanie. Zgłaszano przypadki, że ta prosta czynność spowodowała usunięcie problemu.

·     Inne urządzenia USB: Jeśli urządzenie przechwytywania jest podłączone do komputera przy użyciu portu USB, odłącz wszystkie inne urządzenia USB, a następnie ponów próbę przechwytywania. Jeśli ta próba znowu się nie powiedzie, zamknij program Studio, odłącz i natychmiast podłącz ponownie urządzenie przechwytywania, a następnie uruchom ponownie program Studio.

·     Zainstaluj ponownie sterownik przechwytywania: Zakończ pracę programu Studio i zainstaluj ponownie sterownik przechwytywania. Jeśli urządzenie przechwytywania nie pochodzi od firmy Pinnacle, skontaktuj się z jego producentem.

Błąd „Nie wykryto prawidłowego sygnału wejściowego” podczas przechwytywania