Błędy i awarie podczas instalacji

ID odpowiedzi 13122

Błędy występujące podczas instalacji programu Studio mogą być sygnalizowane za pomocą okien dialogowych zatytułowanych „CRC Error” (Błąd procedury CRC), „Feature Transfer Error” (Błąd transferu funkcji) lub „I/O Error” (Błąd wejścia/wyjścia). W niektórych przypadkach procedura instalacji może się zakończyć awarią lub przestać odpowiadać. We wszystkich tych sytuacjach wykonuj poniższe czynności, aż problem zostanie rozwiązany:

·     Sprawdź stan dysku: Sprawdź powierzchnię każdego dysku pod kątem zabrudzeń, plam i odcisków palców. W razie potrzeby wyczyść dysk za pomocą miękkiej ściereczki. Staraj się nie używać ręczników papierowych ani innego materiału o właściwościach ściernych, który mógłby zarysować powierzchnię. Przetrzyj dysk ruchem od środka dysku do jego krawędzi zewnętrznych. Nie wykonuj kolistych ruchów. Po wyczyszczeniu dysku ponów próbę instalacji.

Jeśli na dysku występują głębokie rysy lub pęknięcia uniemożliwiające użycie go do instalacji, skontaktuj się z firmą Pinnacle w celu jego wymiany.

·     Spróbuj użyć innej stacji dysków: Jeśli komputer jest wyposażony w drugą stację dysków optycznych zgodnego typu, spróbuj przeprowadzić instalację za jej pomocą.

·     Zmniejsz liczbę programów startowych: Jeśli potrafisz posługiwać się narzędziem msconfig, wykonaj procedurę usuwania programów uruchamianych wraz z systemem Windows, które mogą zakłócać pracę Instalatora systemu Windows.

·     Przeprowadź instalację z dysku twardego: Ta procedura polega na przeprowadzeniu rozruchu komputera w trybie awaryjnym systemu Windows, skopiowaniu zawartości dysku instalacyjnego programu Studio na dysk twardy, a następnie wykonanie instalacji z dysku twardego. Zaleca się zapoznanie z odpowiedzią o identyfikatorze 13122 w witrynie firmy Pinnacle w sieci Web w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Błędy i awarie podczas instalacji