Brak obrazu lub obraz niskiej jakości w oknie podglądu przechwytywania

ID odpowiedzi 14008

Przyczyn braku obrazu w oknie podglądu przechwytywania lub jego niskiej jakości może być kilka. W razie napotkania takiego problemu należy zastosować rozwiązania z poniższej listy, aż problem zostanie usunięty:

·     Minimalne wymagania: Sprawdź, czy używany komputer spełnia minimalne wymagania systemowe określone dla programu Studio (zostały one opisane w części Wprowadzenie podręcznika użytkownika). Pamiętaj, że w przypadku niektórych funkcji (takich jak edycja wideo w formacie HD) wymagania systemowe są większe.

·     Zaktualizuj oprogramowanie Studio: Sprawdź w trybie online dostępność aktualizacji programu Studio, klikając w programie polecenie menu Pomoc Ø Aktualizacje oprogramowania.

·     Sprawdź, czy urządzenie przechwytywania jest wykrywane: Sprawdź w Menedżerze urządzeń systemu Windows, czy urządzenie przechwytywania jest poprawnie wykrywane. Jeśli urządzenie jest poprawnie zainstalowane, jego nazwa jest wyświetlana w Menedżerze urządzeń. Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane lub jest wyświetlane z ikoną błędu (żółtym wykrzyknikiem), sprawdź odpowiedź o identyfikatorze 13932 w bazie wiedzy online firmy Pinnacle.

·     Opcja Podgląd przechwytywania: Sprawdź w panelu opcji Źródło przechwytywania, czy jest włączona opcja Podgląd przechwytywania.

·     Opcja Wejście VCR: Jeśli obraz wyświetlany w oknie podglądu jest bardzo niskiej jakości w przypadku przechwytywania z urządzenia firmy Pinnacle (Studio 500-USB, Studio 700-USB lub MovieBox Deluxe), najprawdopodobniej nie zostało zaznaczone pole wyboru Wejście VCR. Zaznacz je w panelu opcji Źródło przechwytywania.

·     Przyspieszanie sprzętowe karty graficznej: Spróbuj zmniejszyć przyspieszanie sprzętowe karty graficznej. Po zamknięciu oprogramowania Studio otwórz aplet Ekran w Panelu sterowania systemu Windows i na karcie Ustawienia kliknij przycisk Zaawansowane. Karta Rozwiązywanie problemów okna dialogowego ustawień zaawansowanych zawiera zwykle poziomy suwak umożliwiający regulację ustawienia przyspieszania sprzętowego karty graficznej (nie wszystkie sterowniki pozwalają na taką regulację). Jeśli to ustawienie jest dostępne, spróbuj zmniejszyć przyspieszanie o jeden poziom, a następnie uruchom ponownie program Studio i sprawdź, czy obraz uległ poprawie. Jeśli nie, ponownie zamknij program Studio i przesuń suwak o jeden lub więcej stopni w lewo. Powtarzaj tę czynność do momentu usunięcia problemu lub wypróbowania wszystkich ustawień przyspieszania sprzętowego.

·     Zaktualizuj sterowniki: Sprawdź, czy zostały pobrane najnowsze sterowniki karty dźwiękowej i karty wideo z witryn sieci Web ich producentów.

·     Zmień ustawienia ekranu: Czasami po wybraniu wyższych wartości ustawień ekranu dla karty graficznej okno podglądu wideo w programie Studio może nie działać w oczekiwany sposób. Zamknij program Studio i otwórz kartę Ustawienia w aplecie Ekran w Panelu sterowania systemu Windows.  Możesz spróbować zmienić jedno lub oba ustawienia Rozdzielczość ekranu i Jakość kolorów. Wypróbuj różne rozdzielczości, na przykład 800×600 lub 1024×768, przy wybranym kolorze 32-bitowym. Po każdej zmianie ustawień uruchom program Studio i sprawdź, czy obraz w oknie podglądu uległ poprawie.

·     Używaj jednego monitora: Jeśli używasz kilku monitorów, spróbuj użyć tylko jednego i sprawdź, czy obraz uległ poprawie.

·     Uruchom narzędzie diagnostyczne DirectX: Otwórz okno dialogowe Uruchamianie w systemie Windows (naciskając klawisze Windows+R), wpisz polecenie „dxdiag” i naciśnij klawisz Enter. Aby sprawdzić, czy występują błędy, przejrzyj sekcję Uwagi na poszczególnych kartach Narzędzia diagnostycznego DirectX. Jeśli występuje problem z którymś z urządzeń, skontaktuj się z jego dostawcą w celu uzyskania pomocy.

·     Procesy w tle: Spróbuj zmniejszyć obciążenie systemu, kończąc procesy w tle, które nie są potrzebne.

·     Wstrzymaj pracę skanerów wirusów i innych aplikacji skanowania ciągłego: Oprogramowanie skanerów wirusów, mimo iż pełni niezmiernie ważną rolę, może przeszkadzać w wykonywaniu operacji wideo wymagających dużej mocy obliczeniowej. W ramach testów spróbuj wyłączyć skaner wirusów i sprawdź, czy odniesie to pozytywny efekt. (Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu, firma Pinnacle zaleca odłączenie komputera od Internetu na czas wyłączenia skanera wirusów).

Innymi aplikacjami, w przypadku których konieczne może być tymczasowe wyłączenie, to usługi lub narzędzia do indeksowania, takie jak Google Desktop Search, Yahoo Desktop Search i Importer albumów programu Adobe Photoshop.

·     Zwiększ priorytet programu Studio: W niektórych przypadkach korzystne może być zwiększenie priorytetu aplikacji Studio w Menedżerze zadań systemu Windows. Na liście procesów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Studio.exe i wybierz polecenie Ustaw priorytet. Spróbuj ustawić priorytet na „Powyżej normalnego” lub „Wysoki”. Gdy w Menedżerze zadań zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zmiany, kliknij przycisk Tak, a następnie spróbuj ponownie wykonać przechwytywanie w programie Studio. Jeśli zmiana priorytetu wywołała niepożądane skutki, zmień go z powrotem na „Normalny”.

·     Zainstaluj ponownie program Studio: Jeśli żaden z powyższych kroków nie pomógł w rozwiązaniu problemu, spróbuj odinstalować i zainstalować ponownie program Studio.

www.viaarena.com/?PageID=2

Brak obrazu lub obraz niskiej jakości w oknie podglądu przechwytywania