Program Studio ulega awarii w trybie edycji

ID odpowiedzi 6786

Jeśli program Studio wiesza się, przyczyną jest najczęściej błąd konfiguracyjny lub problem z plikiem projektu lub zawartości. Problemy tego typu najczęściej można rozwiązać za pomocą jednej z następujących metod:

·     Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie programu Studio.

·     Optymalizacja komputera.

·     Ponowne utworzenie uszkodzonego projektu.

·     Ponowne przechwycenie uszkodzonego klipu.

W celu rozwiązania problemu zdecyduj, który z wymienionych niżej trybów usterki najbardziej pasuje do obserwowanych symptomów, a następnie wybierz odpowiadające mu instrukcje postępowania.

·     Przypadek 1: Program Studio losowo ulega awarii. Nie jest widoczna żadna przyczyna awarii programu, ale zdarza się to dosyć często.

·     Przypadek 2: Program Studio ulega awarii za każdym razem po kliknięciu określonej karty lub przycisku w trybie edycji.

·     Przypadek 3: Program Studio ulega awarii za każdym razem, gdy wykonywana jest określona sekwencja czynności.

Przypadek 1: Program Studio losowo ulega awarii

Wypróbuj po kolei poniższe rozwiązania:

Pobierz najnowszą wersję programu Studio: Sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję programu Studio 12. Najnowszą wersję można znaleźć w witrynie sieci Web pod adresem:

www.pinnaclesys.com/support/studio12

Przed zainstalowaniem nowej wersji zamknij wszystkie programy.

Zmień ustawienia programu Studio: Z listy rozwijanej Renderowanie wybierz opcję Bez renderowania w tle i usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj przyspieszania sprzętowego. Obie opcje można znaleźć w panelu opcji Edycja).

Zakończ zadania w tle: Przed uruchomieniem programu Studio zamknij inne aplikacje i zwolnij z pamięci wszystkie procesy w tle.

Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete, aby otworzyć Menedżera zadań. Karta Aplikacje nie zawiera wielu informacji, ale na karcie Procesy są wyświetlane aktualnie uruchomione programy. Określenie procesów, które nie powinny być zamykane, może być trudne, ale dostępne są narzędzia, które pomagają w wykonaniu tej procedury.

Zdefragmentuj dysk twardy: Po pewnym czasie pliki na dysku twardym stają się pofragmentowane (przechowywane w wielu częściach na różnych obszarach dysku) co spowalnia dostęp do nich i powoduje problemy z wydajnością. Aby zapobiec takim problemom lub usunąć je, użyj narzędzia do defragmentacji, na przykład dostarczonego z systemem Windows. Aby uruchomić wbudowany defragmentator, wybierz polecenie Defragmentator dysków z menu Programy Ø Akcesoria Ø Narzędzia systemowe.

Zaktualizuj sterowniki audio i wideo: Sprawdź, czy zostały pobrane najnowsze sterowniki karty dźwiękowej i karty wideo z witryn sieci Web ich producentów. Nawet zupełnie nowe komputery mogą być sprzedawane z zainstalowanymi nieaktualnymi sterownikami i należy w ich przypadku sprawdzić dostępność aktualizacji. Typy używanych kart wideo i dźwiękowej można sprawdzić w Menedżerze urządzeń systemu Windows.

Aby określić typ używanej karty wideo, kliknij znak plus z lewej strony pozycji Karty graficzne na liście Menedżera urządzeń. Zostanie wyświetlona nazwa używanej karty graficznej. Dwukrotne kliknięcie nazwy karty powoduje otwarcie kolejnego okna dialogowego, w którym należy wybrać kartę Sterownik. Na tej karcie są wyświetlane informacje o producencie sterownika i nazwy plików składowych sterownika.

Dane karty dźwiękowej są wyświetlane w sekcji Kontrolery dźwięku, wideo i gier Menedżera urządzeń. Analogicznie dwukrotne kliknięcie nazwy powoduje wyświetlenie szczegółów sterownika.

Przejdź do witryn odpowiednich producentów i pobierz najnowsze sterowniki kart graficznych i dźwiękowych. Najnowsze sterowniki popularnych kart graficznych firm NVIDIA lub ATI są dostępne pod adresami:

www.nvidia.com oraz
www.atitech.com

Posiadacze kart dźwiękowych firmy Sound Blaster mogą pobrać aktualizacje pod adresem:

us.creative.com

Zaktualizuj system Windows: Sprawdź, czy są zainstalowane wszystkie najnowsze aktualizacje systemu Windows.

„Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności”: Użyj tej opcji systemowej, aby wyłączyć efekty wizualne, które pochłaniają dodatkowy czas pracy procesora. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego, a następnie kliknij kartę Zaawansowane. W sekcji Wydajność kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Opcje wydajności. Wybierz opcję Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności i kliknij przycisk OK.

Zaktualizuj sterownik DirectX: Używaj najnowszej wersji sterownika DirectX. Można go pobrać z witryny firmy Microsoft pod adresem:

www.microsoft.com/windows/directx

Zwolnij miejsce na dysku rozruchowym: Upewnij się, że masz przynajmniej 10 GB wolnego miejsca na dysku rozruchowym dla pliku wymiany.

Odinstaluj, ponownie zainstaluj i zaktualizuj program Studio: Jeśli program Studio jest uszkodzony, wykonaj poniższą procedurę:

1.      Odinstaluj program Studio: Kliknij kolejno polecenia Start Ø Programy Ø Studio 12 Ø Narzędzia Ø Odinstaluj Studio 12, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aż do ukończenia procesu. Jeśli pojawi się pytanie o usunięcie plików współużytkowanych, kliknij przycisk Tak na wszystkie. Jeśli do karty DV podłączona jest kamera, odłącz ją.

2.      Zainstaluj ponownie program Studio: Włóż dysk CD Studio do napędu i ponownie zainstaluj oprogramowanie. Przed instalacją programu Studio konieczne jest zalogowanie się jako administrator (lub użytkownik z uprawnieniami administratora). Zalecane jest zainstalowanie programu Studio w domyślnym katalogu dysku z systemem operacyjnym.

3.      Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Studio: Kliknij polecenie menu Pomoc Ø Aktualizacje oprogramowania, aby sprawdzić dostępność aktualizacji. Jeśli na naszej witrynie sieci Web wykryta zostanie nowa wersja programu Studio, użytkownik zostanie poproszony o jej pobranie. Pobierz ten plik poprawki i zapisz go w łatwo dostępnym miejscu (np. na pulpicie), a następnie zakończ pracę programu Studio. Na koniec kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby zaktualizować program Studio.

Utwórz ponownie uszkodzony projekt: Spróbuj odtworzyć pierwsze klika minut projektu. Jeśli nie pojawią się żadne problemy, stopniowo dodawaj elementy projektu, sprawdzając od czasu do czasu stabilność systemu.

Napraw uszkodzone materiały wideo lub audio: Czasami niestabilność może wystąpić podczas obróbki określonych klipów wideo lub audio. W takich przypadkach należy ponownie przechwycić materiał audio lub wideo. Jeśli materiały audio lub wideo zostały utworzone przez inną aplikację, ponownie przechwyć je w programie Studio – jeśli to jest możliwe. Chociaż program Studio obsługuje wiele formatów wideo, klip może być uszkodzony lub mieć nietypowy format. Jeśli pliki w formacie wav lub mp3 powodują problemy, skonwertuj je na inny format przed zaimportowaniem pliku. Wiele plików w formacie wav i mp3 pobieranych z Internetu jest uszkodzonych lub są w nietypowym formacie.

Zainstaluj ponownie system Windows: Jest to nieco radykalny krok, ale jeśli poprzednie procedury nie pomogą, uszkodzony może być system Windows. Chociaż inne aplikacje działają poprawnie, duży rozmiar plików wideo używanych w programie Studio sprawia, że ujawnia się ukryta niestabilność systemu.

Przypadek 2: Kliknięcie karty lub przycisku powoduje awarię programu Studio

Rozpocznij od procedur podanych powyżej dla przypadku 1. Ten rodzaj problemu oznacza najczęściej, że program Studio nie został zainstalowany poprawnie lub został uszkodzony. Odinstalowanie programu, jego ponowna instalacja i aktualizacja do najnowszej wersji zazwyczaj rozwiązuje problem.

W przeciwnym wypadku spróbuj utworzyć nowy projekt o nazwie „test01.stx“, aby sprawdzić, czy usterka nie jest związana z określonym projektem. Otwórz demonstracyjny plik wideo i przeciągnij kilka pierwszych scen na oś czasu. Kliknij kartę lub przycisk, który powoduje problem. Jeśli projekt testowy nie powoduje awarii, oznacza to, że problem prawdopodobnie dotyczy bieżącego projektu, a nie programu Studio czy systemu. Jeśli projekt testowy powoduje awarię, skontaktuj się z personelem pomocy technicznej firmy Pinnacle i dostarcz szczegóły trybu usterki. Personel pomocy technicznej spróbuje odtworzyć i rozwiązać problem.

Przypadek 3: Wykonywanie określonych kroków powoduje awarię programu Studio

Jest to bardziej skomplikowana wersja przypadku 2 i stosuje się do niego te same procedury rozwiązywania problemów. Odtworzenie dokładnej sekwencji powodującej usterkę może być dość trudne, dlatego badania należy wykonywać metodycznie. Utworzenie małego projektu testowego w sposób opisany w przypadku 2 ułatwia wyeliminowanie zmiennych, które mogą niepożądanie wpływać na wyniki testu.

Program Studio ulega awarii w trybie edycji