Program Studio zawiesza się podczas renderowania

ID odpowiedzi 6386

Ten typ problemu charakteryzuje się „zawieszaniem“ programu Studio podczas renderowania (przygotowania wideo do wyprowadzenia w trybie Tworzenie filmu). Aby wybrać rozwiązanie dla konkretnego przypadku, wypróbuj procedury rozwiązywania problemów dla poniższych trybów usterki, które najbardziej pasując do danej sytuacji.

·     Przypadek 1: Renderowanie zatrzymuje się natychmiast po rozpoczęciu.

·     Przypadek 2: Renderowanie zatrzymuje się losowo w określonym projekcie. Zazwyczaj następuje to w dowolnym punkcie przy każdej próbie renderowania.

·     Przypadek 3: Renderowanie zatrzymuje się za każdym razem w tym samym punkcie.

Przypadek 1: Renderowanie zatrzymuje się natychmiast

Jeśli renderowanie zatrzymuje się zaraz po kliknięciu przycisku Utwórz, oznacza to problemy konfiguracyjne systemu. Spróbuj wykonać renderowanie na dostarczonym wideo demonstracyjnym. Jeśli nie powiedzie się, jest to potwierdzenie problemu systemowego, ponieważ problem z plikiem testowym nie został wykryty w laboratorium testowym firmy Pinnacle.

Możliwe rozwiązania:

·     Odinstaluj i ponownie zainstaluj program Studio.

·     Odinstaluj inne programy mogące powodować konflikt z programem Studio (inne oprogramowanie edycji wideo, inne kompresory-dekompresory wideo itp.).

·     Spróbuj przeprowadzić renderowanie do pliku lub dysku innego typu w programie Studio. Spróbuj utworzyć pliki MPEG 1 i MPEG 2 oraz plik AVI w formacie DV. Czy można utworzyć dyski VCD i DVD? Informacje o tym, jakie procedury są możliwe do wykonania, mogą mieć decydujące znaczenie przy rozwiązywaniu problemu.

·     Sprawdź, czy masz zainstalowane wszystkie dostępne dodatki service pack systemu Windows.

·     Zainstaluj ponownie system Windows (bez jego wcześniejszego odinstalowywania). W systemie Windows XP umożliwia to funkcja o nazwie Napraw.

Przypadek 2: Renderowanie zatrzymuje się losowo

Jeśli renderowanie zatrzymuje się losowo w różnych punktach nawet tego samego projektu, usterka może być spowodowana zadaniami w tle, zarządzaniem zasilaniem lub problemami termicznymi w komputerze.

Możliwe rozwiązania:

·     Sprawdź, czy dysk twardy nie zawiera błędów i zdefragmentuj go.

·     Zakończ wszystkie zadania w tle, takie jak programy antywirusowe, indeksery dysku, faksy i modemy.

·     Wyłącz wszystkie funkcje zarządzania zasilaniem.

·     Zainstaluj dodatkowe wentylatory w obudowie.

Przypadek 3: Renderowanie zatrzymuje się zawsze w tym samym punkcie

Jeśli renderowanie zawiesza się zawsze w tym samym punkcie danego projektu, sprawdź, czy powtarza się to również w przypadku innych projektów. Jeśli nie, problematyczny projekt może być uszkodzony. Jeśli problem powtarza się, spróbuj wyodrębnić wspólny element tych projektów.

Znalezienie rozwiązania dla tego typu usterki jest znacznie łatwiejsze, jeśli zidentyfikowany zostanie element projektu, który powoduje zatrzymanie renderowania. Usunięcie lub przycięcie tego elementu umożliwi dokończenie renderowania, chociaż w niektórych przypadkach ta sama usterka może pojawić się również w innych miejscach projektu.

Inne możliwe rozwiązania i sposoby postępowania:

·     Wyszukaj w klipach projektu uszkodzone klatki wideo. Mogą one pojawiać się jako szare, czarne, zniekształcone lub podzielone na kawałki klatki. Po znalezieniu takich zepsutych klatek przytnij klip, aby je usunąć. Możesz również ponownie przechwycić dany fragment.

·     Zdefragmentuj dysk twardy.

·     Sprawdź, czy masz wystarczająco dużo wolnego miejsca — najlepiej kilkadziesiąt gigabajtów — na dysku przeznaczonym do obróbki materiału wideo. Proces renderowania może wymaga
ć dużej ilości miejsca na dysku i może zostać przerwany, gdy ilość jest niewystarczająca.

·     Jeśli do przechwytywania używasz oddzielnego dysku, przenieś na ten dysk również folder plików pomocniczych.

·     Skopiuj sekcję, w której proces renderowania zatrzymuje się, a następnie umieść ją w nowym projekcie. Uwzględnij przy tym od 15 do 30 sekund materiału przed i za miejscem występowania błędu. Spróbuj przeprowadzić renderowanie tego fragmentu do pliku AVI i jeśli się powiedzie, użyj tego pliku do zastąpienia problematycznej sekcji w oryginalnym projekcie.

·     W przypadku tworzenia dysku DVD lub dysku optycznego innego typu usuń z projektu wszystkie menu, a następnie przeprowadź renderowanie pozostałej części projektu do pliku AVI. Jeśli ta próba powiedzie się, utwórz nowy projekt, zaimportuj plik AVI, a następnie dodaj menu. Proces renderowania zużyje teraz mniej zasobów, dzięki czemu są większe szanse, że się powiedzie.

Program Studio zawiesza się podczas renderowania