Program Studio zawiesza się podczas uruchamiania lub nie uruchamia się

ID odpowiedzi 1596

Problemy przy uruchamianiu mogą objawiać się na wiele sposobów. Program Studio może wygenerować komunikat o błędzie na początku uruchamiania, może przestać odpowiadać w trakcie uruchamiania lub może „zawiesić się“ – przestać reagować na polecenia użytkownika – po pozornie prawidłowym uruchomieniu.

W takich przypadkach wypróbuj poniższe rozwiązania:

·     Uruchom ponownie komputer. Po uruchomieniu systemu kliknij dwukrotnie ikonę programu Studio.

·     Poczekaj kilka minut, aby sprawdzić, czy aplikacja faktycznie zawiesza się. Nawet jeśli wydaje się, że uruchomienie programu Studio nie powiodło się, odczekaj na wszelki wypadek jeszcze kilka minut. Na niektórych komputerach proces uruchamiania może zajmować więcej czasu.

·     Odinstaluj i zainstaluj ponownie program Studio.

·     Uruchom system Windows w trybie awaryjnym. Jeśli w tym trybie uruchomienie programu Studio jest nadal niemożliwe, instalacja programu może być uszkodzona. Ten problem powinno rozwiązać odinstalowanie i ponowne zainstalowanie programu Studio.

Jeśli program Studio można uruchomić w trybie awaryjnym systemu Windows, problem jest prawdopodobnie związany z wadliwym sterownikiem urządzenia lub konfliktem aplikacji. Spróbuj jeszcze dokładniej określić skalę problemu:

·     Odłącz sprzęt przechwytywania. Zacznij od urządzeń zewnętrznych firmy Pinnacle, takich jak Dazzle lub MovieBox. Jeśli teraz program Studio można uruchomić, podłącz urządzenie ponownie i otwórz ponownie program Studio. Jeśli otwarcie znów nie powiedzie się, przejdź do następnego kroku.

·     Jeśli posiadasz kamerę internetową, spróbuj uruchomić program Studio w dwóch stanach: gdy kamera jest odłączona oraz gdy jest podłączona. Jeśli uruchomienie programu Studio powiedzie się w tylko jednym z tych stanów, w przyszłości zawsze uruchamiaj program Studio przy podłączonej lub odłączonej kamerze internetowej.

·     Następnie sprawdź karty przechwytywania zainstalowane w komputerze. Aby dowiedzieć się, jakie urządzenia przechwytywania są zainstalowane, użyj programu AM Capture (StartØWszystkie programyØStudio 12ØNarzędziaØAM Capture), a następnie z menu rozwijanego wybierz polecenie Devices (Urządzenia). Jedno po drugim, odłączaj wymienione na liście urządzenia od komputera. Możesz też odinstalować odpowiednie sterowniki.

·     Pobierz (z witryn sieci Web producentów) i zainstaluj najnowsze sterowniki karty dźwiękowej i karty graficznej. Obie karty muszą obsługiwać standard DirectX. Najnowsze sterowniki popularnych kart graficznych firm NVIDIA lub ATI są dostępne pod adresami: www.nvidia.com oraz www.atitech.com.

·     Jeśli używasz karty dźwiękowej (a nie urządzenia dźwiękowego wbudowanego na płycie głównej), spróbuj wyjąć ją z systemu. Niektóre starsze karty dźwiękowe mogą nie działać z nowszymi wersjami systemu Windows. Aby to sprawdzić, wyłącz komputer, wyjmij kartę dźwiękową i ponownie uruchom komputer. Jeśli teraz program Studio można uruchomić, prawdopodobnie konieczna będzie wymiana karty dźwiękowej.

·     Zakończ zadania w tle. Możesz to zrobić za pomocą przycisku Zakończ proces w Menedżerze zadań systemu Windows lub przy użyciu jednego z dostępnych narzędzi pomagających w wykonaniu tej procedury. Możesz też zapobiec uruchamianiu zbędnych (i być może powodujących konflikt) zadań, modyfikując listę programów startowych.

Edytowanie aplikacji startowych

Aby zapobiec ładowaniu aplikacji po uruchomieniu (lub ponownym uruchomieniu) komputera:

1.      Kliknij polecenia Start Ø Uruchom.

2.      W polu Otwórz wpisz polecenie: msconfig

3.      Kliknij przycisk OK.

W oknie Narzędzie konfiguracji systemu kliknij pierwszą od prawej kartę o nazwie Uruchamianie. Usuń zaznaczenia wszystkich pól oprócz Explorer i System Tray (SysTray.exe).

Program Studio zawiesza się podczas uruchamiania lub nie uruchamia się