W trybie przechwytywania pojawia się komunikat o błędzie „Nie można odnaleźć urządzenia wideo”

ID odpowiedzi 13618

To okno dialogowe błędu informuje użytkownika, że program Studio nie może nawiązać połączenia z urządzeniem wideo, a następnie udostępnia podstawowe instrukcje dotyczące cyfrowych i analogowych urządzeń przechwytywania. Dwa poniższe tematy zawierają szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemu sygnalizowanego przez ten błąd dla obu typów urządzeń.

Cyfrowe urządzenia przechwytywania

W przypadku przechwytywania ze źródła cyfrowego (DV, Digital 8, HDV) należy zastosować poniższe rozwiązania, aż problem zostanie usunięty:

1.      W programie Studio ustaw źródło przechwytywania na 1394: W obszarze Urządzenia przechwytywania w panelu opcji Źródło przechwytywania ustaw zarówno dla urządzenia wideo, jak i audio, opcję Kamera DV – Pinnacle 1394, a następnie kliknij przycisk OK. Program Studio jest teraz skonfigurowany do wykonywania przechwytywania przy użyciu portu 1394.

Pinnacle Studio image001 W trybie przechwytywania pojawia się komunikat o błędzie „Nie można odnaleźć urządzenia wideo”

Brak opcji Kamera DV na liście oznacza, że w systemie Windows nie jest załadowany sterownik dla kontrolera hosta 1394. Przejdź do kroku „Menedżer urządzeń” poniżej, aby rozwiązać ten problem. Po poprawnym załadowaniu sterownika sprawdź, czy można wykonać proces przechwytywania w programie Studio.

2.      Lista kontrolna dla kamery DV, Digital 8 lub HDV:

·     Upewnij się, że kamera jest w trybie odtwarzania. Producenci niektórych kamer mogą używać innej terminologii, na przykład VTR lub VCR. Wszystkie te terminy oznaczają to samo — że kamera jest w trybie odtwarzania materiału z taśmy. Kamera nie może się znajdować w trybie kamery.

·     Kamera musi być włączona. Powinna być zasilana z sieci elektrycznej. Nie należy korzystać z baterii.

·     Kamera powinna być podłączona do portu Firewire komputera za pomocą kabla 1394.

·     Odłącz kabel 1394 od kamery i od komputera, a następnie podłącz go ponownie, upewniając się, że oba końce są poprawnie osadzone. Jeśli jest dostępny więcej niż jeden port 1394, wypróbuj wszystkie. W programie Studio przechwytywanie z kamery DV lub Digital 8 jest możliwe jedynie przez port DV/Firewire/1394 (nie przez USB).

3.      Menedżer urządzeń: Sprawdź w Menedżerze urządzeń, czy są załadowane sterowniki kontrolera 1394 i kamery cyfrowej.

·     Kliknij polecenia Start Ø Panel sterowania. W Panelu sterowania kliknij ikonę System.

·     W wyświetlonym oknie Właściwości systemu kliknij kartę Sprzęt.

·     Kliknij przycisk Menedżer urządzeń.

·     Sterownik karty 1394 jest wymieniony w węźle „Kontrolery hosta magistrali IEEE 1394” jako „Kontroler hosta Texas Instruments IEEE 1394 zgodny z OHCI”. Ponieważ mikroukład na karcie może pochodzić od innego dostawcy, nazwa może być inna niż Texas Instruments. Jeśli przy nazwie urządzenia znajduje się ikona błędu z wykrzyknikiem, urządzenie nie jest poprawnie załadowane.

·     Sterownik kamery jest wymieniony w węźle „Urządzenia do obrazowania” jako „Kamera DV nazwa marki” (gdzie „nazwa marki” to Sony, Canon, “JVC” itp.). Jeśli przy nazwie urządzenia znajduje się ikona błędu z wykrzyknikiem, urządzenie nie jest poprawnie załadowane.

·     Jeśli nie można zainstalować poprawnie dowolnego z urządzeń, skontaktuj się z działem pomocy technicznej odpowiedniej firmy.

Uwaga: Włączenie i wyłączenie kamery powoduje załadowanie i zwolnienie sterownika kamery. Wykrywanie urządzenia i ładowanie sterownika przez system Windows powinno być sygnal
izowane ikoną klepsydry.
W systemach Windows XP i Vista podczas wykrywania kamery po jej włączeniu jest też zwykle wyświetlany komunikat „Znaleziono nowy sprzęt”.

Jeśli port 1394 znajduje się na osobnej karcie (nie jest częścią płyty głównej), wyłącz komputer i przenieś kartę 1394 do innego gniazda PCI. Jeśli w komputerze nie ma wolnego gniazda, zamień kartę miejscami z inną kartą PCI. Uruchom ponownie komputer. Kreator dodawania nowego sprzętu powinien automatycznie wykryć nowy sprzęt. Jeśli na ekranie pojawią się instrukcje, wykonaj je, aby zakończyć ładowanie sterownika. Jeśli w Menedżerze urządzeń karta jest teraz wyświetlana jako załadowana poprawnie, wróć do programu Studio i sprawdź, czy można wykonać przechwytywanie.

4.      AM Capture (nazwa często skracana do “AmCap”): Jeśli zarówno sterowniki kontrolera 1394, jak i kamery DV, są wyświetlane jako poprawne w Menedżerze urządzeń, a program Studio nie może mimo to wykonać przechwytywania z urządzenia, spróbuj wykonać przechwytywanie przy użyciu AM Capture — małego, prostego narzędzia firmy Microsoft, które umożliwia przechwytywanie z urządzeń DV.

·     Kliknij kolejno polecenia Start Ø Programy Ø Pinnacle Studio 12 Ø Narzędzia Ø AM Capture.

·     Wybierz polecenie menu Device (Urządzenie)Ø Microsoft DV Camera and VCR (Kamera DV i magnetowid Microsoft).

·     Przejdź przez listę kontrolną z kroku 2 powyżej, aby sprawdzić, czy kamera jest gotowa do pracy.

·     Naciśnij w kamerze przycisk odtwarzania. Powinno nastąpić odtworzenie materiału wideo w narzędziu AmCamp. Jeśli wideo nie odtworzy się, sprawdź ponownie krok 2.

·     Podczas odtwarzania wideo wybierz polecenie Przechwytywanie Ø Rozpocznij przechwytywanie.

Jeśli narzędzie AmCap nie może wykonać przechwytywania z urządzenia DV, najwyraźniej coś jest nie tak ze sterownikiem 1394 lub sterownikiem DV (oba są częścią systemu Windows XP). Skontaktuj się z firmą Microsoft lub producentem komputera w celu uzyskania pomocy. Jeśli potrafisz się posługiwać funkcją Napraw w systemie Windows XP, możesz wzorem niektórych użytkowników uruchomić ją w celu usunięcia problemów ze sterownikiem 1394.

Jeśli program AM Capture nie działa, zalecamy odinstalowanie i ponowne zainstalowanie programu Studio. Jako alternatywny sposób postępowania możesz przechwycić wideo w programie AmCap, a następnie zaimportować je do programu Studio w celu edycji.

Analogowe urządzenia przechwytywania

W przypadku przechwytywania ze źródła analogowego (kamera 8mm lub Hi-8, magnetowid itp.) ustaw zarówno dla urządzenia wideo, jak i audio, używane urządzenie analogowe. Wybierz odpowiedni sprzęt z list dostępnych w obszarze Urządzenia przechwytywania w panelu opcji Źródło przechwytywania:

Pinnacle Studio image002 W trybie przechwytywania pojawia się komunikat o błędzie „Nie można odnaleźć urządzenia wideo”

Niektóre analogowe urządzenia przechwytywania nie są wyposażone w wejście audio. W takim przypadku:

·     W programie Studio ustaw jako urządzenie przechwytywania audio wejście liniowe używanej karty dźwiękowej. Następnie:

·     Podłącz analogowe źródło audio (magnetowid lub kamerę cyfrową) do wejścia liniowego karty dźwiękowej.

Uwaga: Jeśli teraz podczas przechwytywania zostanie wyświetlony nowy komunikat o błędzie: „Nie wykryto prawidłowego sygnału”, należy kliknąć tutaj w celu uzyskania dalszej pomocy.

W trybie przechwytywania pojawia się komunikat o błędzie „Nie można odnaleźć urządzenia wideo”