Pomoc techniczna online

Baza wiedzy pomocy technicznej firmy Pinnacle to archiwum zawierające tysiące regularnie aktualizowanych artykułów na temat najczęściej zadawanych pytań oraz problemów, z jakimi spotykają się użytkownicy programu Studio i innych produktów firmy Pinnacle. Archiwum to można przeszukiwać, używając różnych kryteriów. W bazie wiedzy można znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące instalacji, używania programu Pinnacle Studio lub rozwiązywania problemów z nim związanych.

Baza wiedzy jest dostępna pod adresem:

http://www.pcle.com/selfhelp

Pojawia się strona główna bazy wiedzy. W celu skorzystania z bazy wiedzy nie jest wymagane rejestrowanie się, ale w przypadku wysyłania określonych pytań do personelu pomocy technicznej, konieczne jest utworzenie konta bazy wiedzy. Przed skontaktowaniem się z personelem pomocy technicznej należy najpierw zapoznać się z artykułami bazy wiedzy dotyczącymi danego problemu.

Korzystanie z bazy wiedzy

Na liście rozwijanej Product (Produkt) należy wybrać nazwę „Studio Version 12”. Można również wybrać opcje na listach Sub-Product (Podgrupa produktu) i Category (Kategoria). Dzięki wybraniu opcji również na tych listach można zmniejszyć liczbę artykułów niezwiązanych z wyszukiwanym problemem, ale w ten sposób mogą zostać wyeliminowane pomocne artykuły o tematyce bardziej ogólnej. Jeśli nie wiadomo, którą kategorię wybrać, należy pozostawić opcję All Categories (Wszystkie kategorie).

Aby wyszukać artykuł, wpisz krótką frazę lub grupę słów kluczowych w polu tekstowym. Nie należy wpisywać zbyt wielu wyrazów. Wyszukiwanie działa najlepiej dla kilku szukanych wyrazów.

Przykładowe wyszukiwanie

Na poniższej liście typowych problemów pierwszą pozycją jest „Studio crashes or hangs in Edit mode“ (Program Studio ulega awarii lub zawiesza się w trybie edycji).

W polu tekstowym wpisz „Crash in edit mode“ (Awaria w trybie edycji) i kliknij przycisk Search (Szukaj). Powinno pojawić się od 60 do 150 artykułów. Pierwszy artykuł „Studio crashes in Edit“ zawiera znane przyczyny tego problemu i sposoby ich rozwiązania.

Po wpisaniu pojedynczego wyrazu „Crash” (Awaria) zostanie podanych znacznie więcej artykułów opisujących wszystkie przypadki awarii w programie Studio.

Jeśli w wyniku wyszukiwania nie pojawi się żaden artykuł związany z problemem, należy zmodyfikować szukaną wartość, wprowadzając inny zestaw słów kluczowych. Można również użyć opcji Search by (Szukaj wg) lub Sort by (Sortuj wg), aby wybrać określone lub popularne artykuły.

Wyszukiwanie według identyfikatora odpowiedzi (Answer ID)

Jeśli znany jest identyfikator odpowiedzi, można uzyskać do niej dostęp bezpośrednio. Na przykład gdy pojawia się błąd przechwytywania po naciśnięciu przycisku Przechwytywanie, inny użytkownik może polecić zapoznanie się z artykułem 2687 w bazie wiedzy, „I am getting a capture error with Studio“ (Błąd podczas przechwytywania w programie Studio). Na liście rozwijanej Search by (Szukaj wg) wybierz pozycję „Answer ID“, wpisz numer identyfikatora w polu tekstowym i kliknij przycisk Search (Szukaj).

Pomoc techniczna online