Skróty klawiaturowe

Terminy Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę i Strzałka w dół w tej tabeli oznaczają klawisze ze strzałkami.

Interfejs główny programu Studio

Spacja

Odtwarzanie i zatrzymywanie

J

Szybkie przewijanie do tyłu (naciśnięcie kilka razy powoduje szybsze odtwarzanie)

K

Zatrzymaj odtwarzanie

L

Szybkie przewijanie do przodu (naciśnięcie kilka razy powoduje szybsze odtwarzanie)

X lub Ctrl+Strzałka w górę

Przewinięcie o jedną klatkę do przodu

Y lub Ctrl+Strzałka w dół

Przewinięcie o jedną klatkę do tyłu

A lub I

Znacznik początkowy

S lub O

Znacznik końcowy

Ctrl+Strzałka w lewo

Przycięcie punktu początkowego o -1 klatkę

Ctrl+Strzałka w prawo

Przycięcie punktu początkowego o +1 klatkę

Alt+Strzałka w lewo

Przycięcie punktu końcowego o -1 klatkę

Alt+Strzałka w prawo

Przycięcie punktu końcowego o +1 klatkę

Alt+Ctrl+Strzałka lewo

Przycięcie punktu końcowego o -1 klatkę bez zmiany czasu trwania sekwencji (powoduje też przycięcie następnego klipu)

Alt+Ctrl+Strzałka w prawo

Przycięcie punktu końcowego o +1 klatkę bez zmiany czasu trwania sekwencji

G

Wyczyszczenie znacznika początkowego i znacznika końcowego

D

Przejście do znacznika początkowego (w narzędziu przycinania)

F

Przejście do znacznika końcowego (w narzędziu przycinania)

E lub Home

Przejście do początku

R lub End

Przejście do końca

Strzałka w lewo

Zaznaczenie poprzedniego klipu

Strzałka w prawo

Zaznaczenie następnego klipu

Delete

Usunięcie zaznaczonych klipów

Insert

Podział klipu w pozycji suwaka

Page up

Przejście do następnej strony w oknie filmu

Page down

Przejście do poprzedniej strony w oknie filmu

Numeryczny +

Powiększenie osi czasu

Numeryczny -

Pomniejszenie osi czasu

C

Ustawienie rozdziału menu

V

Wyczyszczenie rozdziału menu

M

Ustawienie powrotu do menu

Ctrl+Page up

Przejście do poprzedniego rozdziału menu

Ctrl+Page down

Przejście do następnego rozdziału menu

Edytor tytułów

Alt+Plus

Przesunięcie na wierzch

Alt+Minus

Przesunięcie na spód

Ctrl+Plus

Przesunięcie o jedną warstwę do przodu

Ctrl+Minus

Przesunięcie o jedną warstwę do tyłu

Ctrl+0

Wyłączenie justowania tekstu

Ctrl+1

Justowanie tekstu: lewy dolny

Ctrl+2

Justowanie tekstu: środkowy dolny

Ctrl+3

Justowanie tekstu: prawy dolny

Ctrl+4

Justowanie tekstu: lewy środkowy

Ctrl+5

Justowanie tekstu: środkowy

Ctrl+6

Justowanie tekstu: prawy środkowy

Ctrl+7

Justowanie tekstu: lewy górny

Ctrl+8

Justowanie tekstu: środkowy górny

Ctrl+9

Justowanie tekstu: prawy górny

Ctrl+K

Kerning, odstęp i przekrzywienie

Ctrl+M

Przesuwanie, skalowanie i obracanie

Shift+Strzałka w lewo

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w lewo

Shift+Strzałka w prawo

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w prawo

Ctrl+Strzałka w lewo

Zmniejszenie skali poziomej lub ścieśnienie zaznaczonego tekstu, w zależności od bieżącego trybu edycji (przesuwanie/skalowanie/obracanie lub kerning/odstęp/przekrzywienie)

Ctrl+Strzałka w prawo

Zwiększenie skali poziomej lub rozciągnięcie zaznaczonego tekstu

Ctrl+Strzałka w dół

Zmniejszenie skali lub odstępu zaznaczonego tekstu w zależności od bieżącego trybu edycji

Ctrl+Strzałka w górę

Zwiększenie skali lub odstępu zaznaczonego tekstu

Shift+Ctrl+Strzałka w lewo

To samo co Ctrl+Strzałka w lewo (gruboziarniste)

Shift+Ctrl+Strzałka w prawo

To samo co Ctrl+Strzałka w prawo (gruboziarniste)

Shift+Ctrl+Strzałka w dół

To samo co Ctrl+Strzałka w dół (gruboziarniste)

Shift+Ctrl+Strzałka w górę

To samo co Ctrl+Strzałka w górę (gruboziarniste)

Alt+Strzałka w lewo

W zaznaczonym tekście: przesunięcie znaków w lewo. Bez zaznaczenia: przesunięcie w lewo całego tekstu od pozycji kursora do końca wiersza.

Alt+Strzałka w prawo

W zaznaczonym tekście: przesunięcie znaków w prawo. Bez zaznaczenia: przesunięcie w prawo całego tekstu od pozycji kursora do końca wiersza.

Shift+Alt+Strzałka w lewo

To samo co Alt+Strzałka w lewo (gruboziarniste)

Shift+Alt+Strzałka w prawo

To samo co Alt+Strzałka w prawo (gruboziarniste)

Skróty klawiaturowe