Tworzenie filmu

Jedną z największych zalet cyfrowego wideo jest duża i wciąż rosnąca liczba urządzeń, które mogą je wykorzystywać. Program Studio umożliwia tworzenie wersji filmu przeznaczonych dla każdego odbiorcy, bez względu na używane urządzenie wyświetlające — od kieszonkowych odtwarzaczy DivX i telefonów komórkowych do kin domowych HDTV.

Po zakończeniu edycji projektu należy przejść do trybu tworzenia filmu, klikając przycisk Tworzenie filmu w górnej części okna głównego programu Studio.

Pinnacle Studio image001 Tworzenie filmu

Spowoduje to otwarcie przeglądarki wyprowadzania, w której wykonując kilka kliknięć, można podać programowi Studio wszystkie informacje potrzebne do wyprowadzenia filmu w żądanej postaci.

Pinnacle Studio image002 Tworzenie filmu

Przeglądarka wyprowadzania. Karty z lewej strony umożliwiają zapisanie filmu na dysku, do pliku, na taśmie lub w sieci Web. Za pomocą pozostałych elementów sterujących można ustawić opcje wyprowadzania wymagane dla wybranego typu nośnika. Z prawej strony jest przedstawione graficznie użycie dysku.

Należy rozpocząć od wybrania typu nośnika dla gotowego filmu, klikając jedną z czterech kart z lewej strony okna: Dysk, Plik, Taśma lub Web.

Pinnacle Studio 312 output browser disc tab icon Tworzenie filmuWybranie karty Dysk umożliwia skopiowanie filmu na nagrywalny dysk optyczny znajdujący się w nagrywarce dysków CD, DVD, HD DVD lub Blu-ray (zwanej też „wypalarką”). Można też zlecić programowi Studio utworzenie na dysku twardym kopii (obrazu) dysku optycznego bez nagrywania go.

Pinnacle Studio 312 output browser file tab icon Tworzenie filmuWybranie karty Plik umożliwia utworzenie pliku, który można wyświetlać z dysku twardego, witryny sieci Web, przenośnego odtwarzacza filmów, a nawet z telefonu komórkowego.

Pinnacle Studio 312 output browser tape tab icon Tworzenie filmuWybranie karty Taśma powoduje nagranie filmu na taśmie znajdującej się w kamerze lub magnetowidzie VCR. Opcje dostępne na tej karcie umożliwiają też wyprowadzenie filmu na ekran monitora.

Pinnacle Studio 312 output browser web tab icon Tworzenie filmuWybranie karty Web umożliwia utworzenie pliku przeznaczonego do przesłania do witryny YouTube lub Yahoo! Video. W tych popularnych witrynach sieci Web film ma potencjalną widownię złożoną z milionów osób.

Konfigurowanie wyprowadzania

W przypadku każdego typu nośnika opcje wyprowadzania można szybko skonfigurować za pomocą list rozwijanych dostępnych w przeglądarce wyprowadzania.

Pinnacle Studio image007 Tworzenie filmu

Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia ustawień ręcznie, należy kliknąć przycisk Ustawienia, aby otworzyć odpowiedni panel opcji dla wybranego typu nośnika. Po zatwierdzeniu ustawień należy kliknąć przycisk Utwórz, aby rozpocząć wyprowadzanie.

Pinnacle Studio image008 Tworzenie filmu

Przygotowywanie filmu do wyprowadzenia

Aby przygotować film do wyprowadzenia, zwykle należy wykonać kilka czynności przygotowawczych. Program Studio musi zazwyczaj przeprowadzić renderowanie (wygenerować klatki wideo) dla wszystkich przejść, tytułów, menu dysku i efektów wideo dodanych do filmu. Wszelkie pliki wygenerowane przez program Studio podczas tego procesu są przechowywane w folderze plików pomocniczych, którego lokalizację można ustawić za pomocą przycisku folderu w górnej części przeglądarki wyprowadzania.

         đWyprowadzanie na nośnik dyskowy

         đWyprowadzanie do pliku

         đWyprowadzanie na taśmę

         đWyprowadzanie filmu do sieci Web

Tworzenie filmu