Wyprowadzanie na nośnik dyskowy

Jeśli w systemie jest dostępny wymagany sprzęt do nagrywania dysków, program Studio może wyprowadzać filmy bezpośrednio na dyski VCD (VideoCD), S-VCD (Super VideoCD), DVD, HD DVD i Blu-ray.

Niezależnie od tego, czy system jest wyposażony w nagrywarkę dysków, program Studio może też zapisać w dowolnym katalogu na dysku twardym „obraz dysku” — czyli zestaw plików zawierających te same informacje, które są przechowywane na dysku optycznym. Obraz dysku może następnie zostać nagrany na dysku.

Formaty dysków CD

Jeśli system jest wyposażony w nagrywarkę dysków CD lub DVD, program Studio może tworzyć dyski VCD lub S-VCD na nośnikach CD-R lub CD-RW.

Dyski VCD można odtwarzać:

·     Na odtwarzaczach VCD lub S-VCD.

·     Na niektórych odtwarzaczach DVD. Większość odtwarzaczy DVD obsługuje nośniki CD-RW, ale wiele z nich nie odczytuje nośników CD-R. Większość odtwarzaczy DVD obsługuje format VCD.

·     Na komputerze ze stacją dysków CD lub DVD i oprogramowaniem odtwarzacza MPEG-1 (np. Windows Media Player).

Dyski S-VCD można odtwarzać:

·     Na odtwarzaczach S-VCD.

·     Na niektórych odtwarzaczach DVD. Większość odtwarzaczy DVD obsługuje nośniki CD-RW, ale wiele z nich nie odczytuje nośników CD-R. Odtwarzacze DVD sprzedawane w Europie i Ameryce Północnej zwykle nie odczytują dysków S-VCD. Natomiast odtwarzacze sprzedawane w Azji zazwyczaj odczytują takie dyski.

·     Na komputerach ze stacją dysków CD lub DVD i oprogramowaniem odtwarzacza MPEG-2.

DVD, HD DVD i Blu-ray

Jeśli system jest wyposażony w nagrywarkę dysków DVD, program Studio może tworzyć trzy typy dysków: standardowe (przeznaczone do odtwarzaczy DVD), w formacie HD DVD (do odtwarzaczy HD DVD) oraz w formacie AVCHD (do odtwarzaczy Blu-ray).

Jeśli system jest wyposażony w nagrywarkę dysków HD DVD lub Blu-ray, można nagrywać na dowolnych nośnikach nagrywalnych obsługiwanych przez to urządzenie.

Standardowe dyski DVD można odtwarzać:

·     Na odtwarzaczach DVD, które obsługują nagrywalne dyski DVD w formacie generowanym przez nagrywarkę. Większość odtwarzaczy obsługuje standardowe formaty.

·     Na komputerach ze stacją dysków DVD i odpowiednim oprogramowaniem do odtwarzania.

·     Na dowolnym odtwarzaczu HD DVD.

Dyski DVD lub HD DVD w formacie HD DVD można odtwarzać:

·     Na dowolnym odtwarzaczu HD DVD, w tym na wyposażonej w stację dysków konsoli Microsoft Xbox 360.

·     Na komputerach ze stacją dysków HD DVD i odpowiednim oprogramowaniem do odtwarzania.

Dyski Blu-ray lub dyski DVD w formacie AVCHD można odtwarzać:

·     Na urządzeniach Panasonic DMP-BD10, Playstation 3 i pozostałych odtwarzaczach Blu-ray (format AVCHD nie jest obsługiwany przez wszystkie odtwarzacze, ale przez większość z nich).

·     Na komputerach ze stacją dysków Blu-ray i odpowiednim oprogramowaniem do odtwarzania.

Wyprowadzanie filmu

Proces tworzenia dysku lub obrazu dysku przez program Studio składa się z trzech etapów.

1.      Najpierw cały film musi zostać zrenderowany, aby wygenerować informacje zakodowane w formacie MPEG, które zostaną zapisane na dysku.

2.      Następnie dysk musi zostać skompilowany. W tej fazie program Studio tworzy rzeczywiste pliki i strukturę katalogów, która zostanie użyta na dysku.

3.      Na końcu dysk musi zostać nagrany. (Ten etap jest pomijany, jeśli generowany jest tylko obraz dysku, a nie rzeczywisty dysk).

Aby wyprowadzić film na dysk lub do obrazu dysku:

1.      Kliknij kartę Dysk, aby wyświetlić poniższe okno.

Pinnacle Studio image001 Wyprowadzanie na nośnik dyskowy

Dwa wykresy kołowe przedstawiają sumaryczne użycie dysku. Górny przedstawia ilość miejsca na dysku twardym, jaka będzie wymagana podczas tworzenia filmu, a dolny — szacowany czas, jaki zajmie film na zapisywalnym dysku optycznym.

Za pomocą górnego pr
zycisku folderu Pinnacle Studio 316 folder button Wyprowadzanie na nośnik dyskowy można zmienić lokalizację na dysku twardym używaną przez program Studio do przechowywania plików pomocniczych. Jeśli tworzony jest obraz dysku, będzie on również przechowywany w tym folderze. Dolny przycisk umożliwia wybranie używanego sprzętu do nagrywania, jeśli dostępne jest więcej niż jedno urządzenie.

2.      Wybierz używany typ dysku, a następnie najlepiej pasujące ustawienie wstępne Jakość wideo/Użycie dysku.

Pinnacle Studio image003 Wyprowadzanie na nośnik dyskowy

Jeśli chcesz precyzyjnie dopasować ustawienia wyprowadzania, wybierz ustawienie wstępne o nazwie Niestandardowe, a następnie kliknij przycisk Ustawienia, aby wyświetlić panel opcji Tworzenie dysku.

3.      Kliknij zielony przycisk Utwórz dysk. Program Studio wykona opisane powyżej czynności (renderowanie, kompilacja i ewentualnie nagrywanie), aby utworzyć dysk lub obraz dysku określony w panelu opcji Tworzenie dysku.

4.      Po zakończeniu nagrywania przez program Studio dysk jest wysuwany.

Jakość i pojemność różnych formatów dysków

Różnice pomiędzy poszczególnymi formatami dysków można ująć w jednej ogólnej regule dotyczącej jakości wideo i pojemności:

·     VCD: Na każdym dysku przechowywanych jest około 60 minut wideo w formacie MPEG-1 o jakości o połowę niższej niż jakość formatu DVD.

·     S-VCD: Na każdym dysku przechowywanych jest około 20 minut wideo w formacie MPEG-2 o jakości na poziomie dwóch trzecich jakości formatu DVD.

·     DVD: Na każdym dysku przechowywanych jest około 60 minut wideo o pełnej jakości MPEG-2 (120 minut, jeśli nagrywarka dysków obsługuje nagrywanie dwuwarstwowe).

·     DVD (AVCHD): Każdy dysk może pomieścić około 40 minut wideo w formacie AVCHD o pełnej jakości na jednej warstwie.

·     DVD (HD DVD): Każdy dysk może pomieścić około 24 minuty wideo w formacie DVD HD o pełnej jakości na jednej warstwie.

·     DVD HD: Każdy dysk może pomieścić około 160 minut wideo w formacie DVD HD o pełnej jakości na jednej warstwie.

Wyprowadzanie na nośnik dyskowy