Wyprowadzanie na taśmę

Aby wysłać dane wyjściowe do zewnętrznego urządzenia wideo (telewizor, kamera lub magnetowid) lub do VGA (na ekran monitora), należy wybrać kartę Taśma w przeglądarce wyprowadzania.

         đKonfigurowanie kamery lub magnetowidu

         đWyprowadzanie filmu na taśmę wideo

Wyprowadzanie na taśmę