Konfigurowanie kamery lub magnetowidu

Przed rozpoczęciem generowania filmu należy się upewnić, że urządzenie nagrywające jest poprawnie podłączone.

Wyprowadzanie przez kabel IEEE-1394

Jeśli urządzenie nagrywające jest wyposażone w wejście DV, wystarczy je podłączyć do sprzętu wideo cyfrowego, używając kabla IEEE-1394 (lub i.LINK). Złącze kamery jest oznaczone jako DV IN/OUT.

Uwaga: W urządzeniach, które nie obsługują nagrywania z powrotem do kamery (większość urządzeń PAL), złącze to jest oznaczone jako dv out.

Wyprowadzanie za pomocą analogowych kabli audio/wideo

Jeśli używany jest produkt Studio z wyjściem analogowym (TV lub wideo), na przykład karta Studio DVplus lub DC10plus, należy podłączyć wyjścia wideo karty przechwytywania do wejść magnetowidu, a wyjścia audio karty dźwiękowej (lub karty przechwytywania, jeśli jest w nie wyposażona) do wejść audio magnetowidu.

Podłączanie telewizora lub monitora wideo

Wiele kamer jest wyposażonych w zintegrowany ekran i podłączanie monitora wideo w takim przypadku nie jest konieczne.

W przeciwnym wypadku w celu obejrzenia nagrywanego filmu konieczne jest podłączenie telewizora lub monitora wideo do wyjścia wideo kamery. Wyjścia wideo nie są zawsze dostępne w kamerach DV.

Pinnacle Studio image001 Konfigurowanie kamery lub magnetowidu

Konfigurowanie kamery lub magnetowidu