Wyprowadzanie filmu na taśmę wideo

Należy sprawdzić, czy kamera lub magnetowid jest włączony i skonfigurowany oraz czy włożona taśma jest ustawiona w miejscu, w którym ma się rozpocząć nagrywanie. Istnieją dwie możliwości:

1.      Jeśli film jest nagrywany na taśmie DV, program Studio udostępnia opcję automatycznego sterowania urządzeniem DV. Kliknij przycisk Ustawienia, a następnie zaznacz pole wyboru w obszarze Opcje wyprowadzania.

W przypadku większości urządzeń DV można zaobserwować pewne opóźnienie pomiędzy odebraniem polecenia i rzeczywistym rozpoczęciem nagrywania. Ponieważ czas opóźnienia zmienia się w zależności od urządzenia, czasem trzeba przeprowadzić kilka eksperymentów w celu ustalenia wartości Czas opóźnienia nagrywania najlepszej dla danego urządzenia.

2.      Jeśli film jest nagrywany na taśmie analogowej lub nie wybrano opcji Automatycznie rozpocznij i zatrzymaj nagrywanie w panelu opcji Tworzenie taśmy, rozpocznij nagrywanie na magnetowidzie.

Następnie kliknij przycisk Odtwórz w odtwarzaczu.

Wyprowadzanie filmu na taśmę wideo