Wskazówki i porady

Oto porady od specjalistów technicznych firmy Pinnacle dotyczące wybierania, używania i utrzymywania systemu komputerowego, który będzie używany do obsługi danych wideo.

         đSprzęt

         đUstawienia karty graficznej

         đProgram Studio a animacje komputerowe

Wskazówki i porady