Program Studio a animacje komputerowe

W przypadku edytowania animacji komputerowej za pomocą programu Studio lub łączenia animacji z wideo cyfrowym należy pamiętać, aby animacje były tworzone z użyciem tego samego rozmiaru klatek oraz częstotliwości odświeżania obrazu jak użyte dla oryginalnego wideo:

Pinnacle Studio image001 Program Studio a animacje komputerowe

Niezastosowanie się do tego zalecenia doprowadzi do zbytecznie długich czasów renderowania oraz może spowodować powstanie widocznych wad podczas odtwarzania animacji.

Program Studio a animacje komputerowe