Sprzęt

Aby korzystać z programu Studio w efektywny sposób, należy optymalnie przygotować i skonfigurować sprzęt.

Przygotowywanie dysku twardego

Przed przystąpieniem do przechwytywania wideo warto zastanowić się nad wykonaniem poniższych kroków, szczególnie jeśli pracuje się na starszym systemie komputerowym, jeśli na dysku do przechwytywania kończy się wolne miejsce lub jeśli już wystąpiły objawy możliwych problemów z wolnym miejscem na dysku twardym:

·     Zamknij możliwie największą liczbę innych aplikacji i programów działających w tle. Dotyczy to także ważnego oprogramowania zabezpieczeń, takiego jak narzędzia antywirusowe i antyszpiegowskie, dlatego przy wykonywaniu tego kroku firma Pinnacle zdecydowanie zaleca rozłączenie się z Internetem (lub zablokowanie całego ruchu internetowego przez zaporę). W zamykaniu procesów pracujących w tle mogą pomóc udostępnione narzędzia.

·     Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk do przechwytywania w Eksploratorze Windows, a następnie z menu rozwijanego wybierz polecenie Właściwości. Na karcie Narzędzia okna dialogowego z właściwościami kliknij przycisk Sprawdź i uruchom szczegółowe skanowanie dysku w celu upewnienia się, że jest on wolny od błędów. Gdy operacja zostanie zakończona, kliknij przycisk Defragmentuj. Systemowe narzędzie do defragmentacji w taki sposób ułoży zawartość dysku, aby dla plików z przechwyconym materiałem pozostał możliwie największy ciągły obszar.

Skanowanie i defragmentacja to czynności czasochłonne, dlatego warto jest uruchamiać je w czasie, gdy nie planuje się korzystania z komputera.

·     Tymczasowo wyłącz wygaszacz ekranu i wszelkie funkcje oszczędzania energii skonfigurowane w oknie dialogowym wygaszacza ekranu systemu Windows.

Uwaga: Programy do edycji wideo niezbyt dobrze działają w trybie wielozadaniowym. Podczas nagrywania filmu na taśmę wideo lub dysk optyczny oraz podczas przechwytywania nie należy używać jakichkolwiek innych programów.  Można natomiast pracować w trybie wielozadaniowym podczas edycji materiału wideo.

Pamięć RAM

W im większą ilość pamięci RAM jest wyposażony komputer, tym łatwiejsza jest praca w programie Studio. Do pracy aplikacji Studio wymagane jest co najmniej 512 MB pamięci RAM, ale zalecaną ilością jest 1 GB (lub więcej). W przypadku pracy z wideo w formacie HD lub korzystania z systemu Windows Vista zalecenie to wzrasta do 2 GB. Edytowanie wideo w formacie AVCHD wymaga co najmniej 2 GB pamięci.

Płyta główna

Procesor Intel Pentium lub AMD Athlon taktowany zegarem 1,4 GHz bądź szybszy — im szybszy, tym lepszy. System Windows Vista oraz edycja materiału AVCHD wymagają większej mocy obliczeniowej procesora. Zalecane minimum to procesor 2,66 GHz do edycji wideo w formacie AVCHD o wielkości 1920 pikseli.

Karta graficzna

Aby uruchomić program Studio, karta graficzna zgodna ze standardem DirectX musi mieć:

·     Do typowych zastosowań: co najmniej 64 MB wbudowanej pamięci (preferowane 128 MB).

·     Dla systemu Windows Vista: co najmniej 128 MB pamięci (preferowane 256 MB).

·     Do pracy z formatami HD i AVCHD: co najmniej 256 MB pamięci (preferowane 512 MB).

Sprzęt