Ustawienia karty graficznej

Jeśli konieczne jest zminimalizowanie obciążenia systemu w celu zachowania akceptowalnej wydajności obsługi kolorów, firma Pinnacle zaleca ustawienie ekranu na kolor 16-bitowy.

Aby zmienić ustawienie ekranu w systemie Windows XP:

1.      Ustaw wskaźnik myszy nad pulpitem, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Po wyświetleniu okna dialogowego z właściwościami ekranu kliknij kartę Ustawienia.

2.      Jeśli masz kilka monitorów, wybierz ten, którego ma dotyczyć nowe ustawienie.

3.      W obszarze Jakość kolorów wybierz opcję „Średnia (16 bitów)”.

Aby zmienić ustawienie ekranu w systemie Windows Vista:

1.      Ustaw wskaźnik myszy nad pulpitem, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Personalizuj. W oknie „Personalizuj wygląd i dźwięki” kliknij łącze „Ustawienia ekranu”.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe z ustawieniami ekranu.

2.      Jeśli masz kilka monitorów, wybierz ten, którego ma dotyczyć nowe ustawienie.

3.      W obszarze Kolory wybierz opcję „Średnia (16 bitów)”.

To ustawienie koloru wpływa jedynie na wyświetlanie na monitorze komputera. Zarejestrowane sekwencje będą na wyjściu wideo wyświetlane w pełnym kolorze i pełnej rozdzielczości.

Ustawienia karty graficznej