Sektion för Övergångar

Pinnacle Studio 069 album tab   transitions Sektion för ÖvergångarSektionen för Övergångar (The Transitions section) i  Albumet erbjuder en stor uppsättning sekvensövergångar för drag-och-släpp. För överskådlighetens skull är övergångarna indelade i grupper. Använd rullgardinsmenyn för att välja vilken grupp av övergångar du vill se. Alla övergångar i gruppen visas med så många Albumsidor som behövs.

Klicka här för att läsa mera om övergångar och hur du kan använda dem i dina filmer.

Pinnacle Studio image002 Sektion för Övergångar

Studios samling av övergångar innehåller 74 standardövergångar, mer än 50 Alpha Magic-övergångar och ett startpaket med obegränsade Hollywood FX 3-D-övergångar.

Få tillgång till fler övergångar

Utöver de som är installerade med Studio finns det extrapaket med Hollywood FX-övergångar att köpa på Pinnacles webbsida.

Se Att utvidga Studio om du vill ha mer information om hur man skaffar premiummaterial till Studio.

Visa namn på övergång

Pinnacle Studio image003 Sektion för ÖvergångarNär du rör musmarkören över övergångsikonerna i Albumet ändras markören till en grabber-symbol (vilket indikerar att övergången kan dras från Albumet till Filmfönstret). Om du stannar upp på ikonen visas namnet på övergången. Namnet visas i flera sekunder eller tills musmarkören flyttas igen.

Förhandsgranska övergångseffekter

När du klickar på en övergångsikon demonstreras övergången i Player där “A” representerar det aktuella klippet, och “B” det nya klippet. Demonstrationen repeteras så länge ikonen är vald.

Pinnacle Studio 072 transition demo Sektion för Övergångar

För att se en detaljerad visning kan du stoppa Player och använda jogknapparna Bildruta bakåt (Frame reverse) och Bildruta framåt (Frame forward) för att gå igenom övergången med en bildram i taget.

Sektion för Övergångar