Sektionen för diskmenyer

Pinnacle Studio 076 album tab   menus Sektionen för diskmenyerDenna sektion av Albumet innehåller en samling grafiskt utformade menyer för VCD-, SVCD- och dvd-produktion. Menyerna i Studio är egentligen specialiserade titlar: De kan skapas och redigeras i Titelredigeraren (Title Editor) och antingen sparas i en mapp från redigeraren eller inkluderas direkt i din film.

Diskmenyer som används i din film utmärks i Albumet – precis som videoscener och andra visuella resurser – med en grön symbol (en bock).

Klicka här för om användandet av Diskmenyer i din film.

The Disc Menus folder (Diskmeny-mappen): Ikonerna i sektionen för Diskmenyer (Disc Menus section) representerar filer i mappen med det namn som visas överst till vänster på varje sida i sektionen. Du kan tillföra bilder till sektionen genom att spara dem i mappen. Du kan också välja en annan mapp som källa för sektionen.

Motion background(Rörlig bakgrund)-symbolen: Några av de menyer som levereras med Studio innehåller en rörlig videobakgrund i stället för en statisk bild. Du kan också skapa sådana menyer själv. Denna rörliga bakgrund kan hjälpa till med att ge fin färdiga produktion ett professionellt look.

OBS! Funktionen Rörlig bakgrund är enbart tillgänglig i Studio Plus. Se Att lägga till en rörlig bakgrundför information om att skapa eller redigera en rörlig videobakgrund.

Menyer med rörliga bakgrunder indikeras med en liten symbol Pinnacle Studio 076 motion background symbol Sektionen för diskmenyer i det nedersta högra hörnet av Album-ikonen.

Få tillgång till fler diskmenyer

Utöver de som finns installerade med Studio så finns det fler diskmenyer att köpa på Pinnacles webbsida. Se Expanding Studio för mer information om att köpa premiuminnehåll till Studio.

Sektionen för diskmenyer