Sektionen för Stillbilder

Pinnacle Studio 074 album tab   photos Sektionen för StillbilderI den här albumsektionen visas miniatyrikoner av bildfiler, till exempel fotografier, bitmappade teckningar och “hämtade” videobildramar (grabbed video frames). De flesta standardformaten för bildfiler stöds. Precis som med videoscener, blir de bilder som används i den film du håller på med markerade med en grön symbol (en bock).

The Still Images folder (Stillbild-mappen): Ikonerna i sektionen för Stillbilder representerar filer i mappen med det namn som visas överst till vänster på varje sida i sektionen. Du kan tillföra bilder till sektionen genom att spara dem i mappen. Till exempel kan du spara hämtade bildramar från Framegrabber-verktyget, eller spara en titel från Titelredigeraren (Title Editor). Du kan också välja en annan mapp som källa för sektionen.

Klicka här för mer information om användandet av stillbilder i din film.

Sektionen för Stillbilder