Sektionen för Videoscener

Pinnacle Studio 054 album tab   video scenes Sektionen för VideoscenerDet är här redigeringsprocessen kommer igång på riktigt – med ditt importerade råmaterial i Albumets sektion för Videoscener (Video Scenes section). Ditt första steg i en typisk produktion kommer antagligen att vara att dra valda scener från Albumet till Filmfönstret (Movie Window).

I Albumet visas scenerna i den ordning de har importerats. Denna ordning kan inte ändras, eftersom den bestäms i importfilen, men scenerna kan arrangeras i vilken ordning som helst i själva filmen. Du kan inte heller trimma (redigera) scener i Albumet, men du kan använda så mycket eller så lite du vill av scenerna när det syns som ett klipp i din film.

Lägena Files och Scenes

Att välja ut en viss videoscen att använda i en film görs i två steg. Först måste du välja den videofil som innehåller den önskade scenen genom att bläddra fram den på en lagringsenhet – vanligtvis en hårddisk – som finns på din dator. Sedan väljer du ut scenen du vill ha från de som den valda filen innehåller.

För att leta upp en videofil i avsnittet Video Scenes i Albumet, välj radioknappen Files radio längst upp till höger på Albumsidan.

Pinnacle Studio image002 Sektionen för Videoscener

Bläddra igenom mappar och videofiler på din dator genom att välja läget Files i avsnittet Video Scenes i Albumet. Dubbelklicka på en videofil eller välj radioknappen Scenes för att byta till läget Scenes.

Visningsalternativ

Både läget Files och Scenes stöder multipla visningsalternativ så att du kan anpassa visningen efter dina behov genom att visa mer, eller mindre information om varje objekt i Albumet.

Studio erbjuder dig flera olika metoder för att få tillgång till dessa visningsalternativ:

·    Genom reglage i menyn View.

·    Genom högerknappsmenyn på Albumsidan.

Pinnacle Studio 055 video scenes views button Sektionen för Videoscener·    Genom knappen för pop-upmenyn som kommer fram när du klickar på knappen View överst på Albumets högersida.

Pinnacle Studio image004 Sektionen för Videoscener

I läget Files visar avsnittet Video Scenes tre visningsalternativ på olika detaljnivåer: Œ Symbolöversikt,  Detaljöversikt och Ž Miniatyröversikt.

Pinnacle Studio image005 Sektionen för Videoscener

De två tillgängliga visningsalternativen i läget Scenes är: ŒMiniatyröversikt och  Kommentarsöversikt.

Gränssnittsfunktioner

Sektionen för Videoscener (Video Scenes section) erbjuder många speciella gränssnittsfunktioner (interface features):

·    I Albumet kan scener som har lagts till i Filmfönstret urskiljas med en grön markering. Markeringen stannar kvar så länge någon sekvens i Filmfönstret (Movie Window) tillhör den scenen.

·    Använd menykommandot Album Ø Find Scene in Project  (Album Ø Hitta Scen i Projekt) för att se hur en speciell Albumscen används i ditt aktuella projekt. Studio markerar sekvenser i Filmfönstret (Movie Window) som har ursprung i den valda scenen (eller scenerna). Samma trick fungerar även omvänt. För scener i Filmfönstret kan du använda menykommandot Find Scene in Album (Hitta Scen i Album) som finns i högerklicksmenyn för Filmfönster klipp.

Nästan alla menykommandon som berör scener finns tillgängliga både i huvudmenyn Album, samt i popuppmenyn som kommer upp när du högerklickar på en vald scen. Kom ihåg att när denna dokumentation hänvisar till ett menykommando som Album Ø Combine Scenes (Album Ø Kombinera Scener), finns vanligtvis motsvarande kommando även i “context”-popuppmenyn.

Genomgång av funktioner

På grund av dess centrala roll innehåller sektionen för Videoscener i Albumet (Video Scenes section) en omfattande mängd funktioner. Dessa behandlas i följande ämnen:

ð Öppna en importerad videofil

ð Granska importerad video

ð Att välja scener och filer

ð Visa scen- och filinformation

ð Kommentarvisning

ð Kombinera och dela upp scener

ð Återuppspåra scener (Redetecting scenes)

Sektionen för Videoscener