Återuppspåra scener (Redetecting scenes)

Om du kombinerar eller delar upp scener och senare tycker att du vill återställa dem i originalskick kan du återuppspåra vilken eller vilka scener som helst. Så länge samma teknik används är återuppspåringsresultatet identiskt med resultatet efter importeringen.

Om du har delat upp scener måste du först sätta ihop dem igen. Även om du inte kommer ihåg exakt ursprungsläge och därför sätter ihop mer än nödvändigt, kommer återuppspåringsprocessen att återskapa den ursprungliga scenföljden.

För att återuppspåra scener:

1.    Om du vill foga ihop några scener, markerar du först de uppdelade scenerna och väljer därefter menykommandot Album Ø Combine Scenes.

2.    Välj de scener du vill återuppspåra.

3.    Från Album menyn väljs antingen, Detect Scenes by Video Content (Uppspåra Scener genom Videoinnehåll) eller Detect Scenes by Shooting Time and Date (Uppspåra Scener genom Tid och Datum för Tagning).

Ett förloppsfönster visas medan Studio uppspårar scenerna och skapar det nya Albumet.

Återuppspåra scener (Redetecting scenes)