Granska importerad video

Individuella eller multipla scener i den öppna importeringsvideofilen, kan granskas när som helst.

Att granska importerad video från och med utvald scen:

1.    Klicka på scenens ikon i Albumet.

Player visar första bildrutan i den valda scenen.

2.    Klicka på knappen Play i spelaren.

Player spelar nu upp de valda scenerna samt alla efterföljande. Förloppet indikeras på tre sätt.

·    Scenerna markeras successivt allt eftersom de spelas upp.

·    Spelarindikatorn visar den aktuella positionen för uppspelning i förhållande till hela filmen.

·    Scenikonerna (miniatyrbilderna) är försedda med en förloppsindikator som visas under förhandsgranskning. Allt eftersom du fortsätter att granska din importerade video flyttas indikatorn från scen till scen.

Pinnacle Studio 061 scene icon progress Granska importerad video

Att förhandsgranska digitala videofiler

När en videofil väljs i Albumets Files-läge kan du använda Spelaren för att se en förhandsvisning av videofilen utan att öppna filen via Albumet.

Pinnacle Studio image002 Granska importerad video

Granska importerad video