Kombinera och dela upp scener

Efter att ha förhandsgranskat dina scener vill du kanske kombinera eller dela upp några av dem i större eller mindre enheter. Sådana ändringar är lätta att genomföra.

Att kombinera scener i Albumet:

1.    Välj de scener som ska kombineras.

2.    Välj Album Ø Combine Scenes.

De utvalda scenerna kombineras till en.

Bara utvalda intilliggande scener kan kombineras. Vidare slås de ihop i den ordning som de uppträder i albumet, oberoende av i vilken ordningsföljd de har valts ut. (Ordningen i Albumet går genom raderna och sedan ner över sidan.) För att återgå till ursprungsläget, tryck Ctrl+Z eller klicka på knappen Undo (Ångra).

Om scenerna du valt inte var närliggande,
kombineras varje sammanhängande scenuppsättning, men de olika uppsättningarna kombineras inte med varandra.

Pinnacle Studio 067 combining scenes diagram Kombinera och dela upp scener

Flera valda scener (svart) sammansmälts till två längre scener. Eftersom scen 4 inte har några närliggande scener påverkas inte denna, även om den var en del av urvalet.

Att dela upp scener i Albumet:

1.    Välj de scener som ska delas upp.

2.    Välj Album Ø Subdivide Scenes.

Dialogrutan Subdivide Selected Scenes (Dela upp utvalda scener) visas.

Pinnacle Studio image002 Kombinera och dela upp scener

3.    Välj längden på de uppdelade scenerna genom att skriva in ett värde.

Minsta tillåtna uppdelning är en sekund. All kvarvarande video efter uppdelning läggs till den sista scenen.

4.    Klicka OK.

En förloppsindikator visas, scenen delas upp och nya scener adderas till Albumet. För att återgå till ursprungsläget tryck Ctrl+Z eller klicka på knappen Undo (Ångra).

Du kan dela upp dessa scener ännu mer om så önskas. Man kan dela upp dem ner till minimumvaraktigheten av en sekund.

Pinnacle Studio 068 subdividing scenes diagram Kombinera och dela upp scener

Tre utvalda scener indelas i längder om fem sekunder. De vertikala strecken visar hur varje scen delas in i femsekundersbitar. De ojämna klipplängderna till höger, uppstår därför att överbliven tid vid uppdelningen läggs till den sista scenen; detta förklarar att scen 2 förblir oförändrad.

Kombinera och dela upp scener