Kommentarvisning

I standardöversikten för Scenes-läget i avsnittet Videoscener, den så kallade Miniatyrbildsöversikten, representeras varje scen av en miniatyrbild. För mer information om varje scen, byt till Comment-översikten genom att använda någon av metoderna som beskrivs under Se alternativ.

I kommentarvisning (comment view) visas redigeringsbara rubriker för scenerna i Albumet. Ändamålet för dessa rubriker är ditt val: De kan vara sökord, scennamn eller textkommentarer som beskriver scenens innehåll. Den förhandsvalda rubriken genereras från scenens ordningsnummer och varaktighet (t.ex. “Scen 3, 7:21”).

Pinnacle Studio image001 Kommentarvisning

Om du klickar på en videoscen, visas ett textfält som gör det möjligt att skriva in ett specifikt namn eller en kommentar.

Pinnacle Studio image002 Kommentarvisning

Att välja scener efter namn

En liknande valmöjlighet gör det möjligt att välja ut Albumscener genom att söka efter nyckelord bland kommentarerna. Använd Album Ø Select By Name för att öppna denna dialogruta:

Pinnacle Studio image003 Kommentarvisning

Skriv in ett nyckelord i textfältet och klicka OK för att markera alla Albumscener där nyckelordet ingår i rubriken. De förhandsvalda rubrikerna söks inte igenom – bara de du har valt ut speciellt.

Pinnacle Studio image004 Kommentarvisning

Kommentarvisning