Öppna en importerad videofil

Dina videofiler sparas i Windows standardmapp för inspelat material och i mappen My videos. I avsnittet Video Scenes i läget Files visas alltid båda dessa mappar i rullgardinsmenyn överst i Albumet.

Du kan också välja andra mappar på hårddisken för att komma åt lagrade videofiler. Studio låter dig gå till den mapp där dina filer finns genom att du klickar på miniatyrbilderna i Albumets läge Files. Du kan också välja en fil direkt genom att klicka på knappen Browse for file i antingen läget Files eller Scenes. Både den aktuella och de föregående mapparna är med i listan, om de inte finns med i standardmenyn. Detta gör att fyra olika mappar kan dyka upp i listan på en och samma gång.

Har man Windows XP, så är systemimportmappen placerad i Windows ”All Users”-dokumentmapp. Importmappens riktiga namn är My Videos/Mina Videofilmer, men Windows Explorer och Studio kallar den som standard för ett alias, Shared Videos/Delade Videofilmer. Detta skiljer den från My Video/Mina Videofilmer i användarens personliga dokumentmapp.

Pinnacle Studio image001 Öppna en importerad videofil

För detaljer om olika lägen och visningsalternativ när du arbetar med videoscener i Albumet, se avsnittet Video Scenes.

Att öppna en mapp

Innehållet i mappen visas i Albumets Files-läge. Både undermapparna och de digitala videofilerna i den aktuella mappen visas.

Pinnacle Studio image002 Öppna en importerad videofil

Tre sätt att öppna en mapp:

·    I läget Files i avsnittet Video Scenes kan du antingen välja mappens namn i rullgardinsmenyn eller dubbelklicka på någon av mapparna i listan.

·    Klicka på knappen parent folder Pinnacle Studio 057 album parent button Öppna en importerad videofil antingen i läget Files eller Scenes.

·    Klicka på knappen browse for file Pinnacle Studio 057 album folder button Öppna en importerad videofil och använd dialogrutan Öppna för att lokalisera en digital videofil i antingen läget Files eller Scenes. När Studio öppnar videofilen, byt till läget Files för att visa innehållet i mappen som filen ligger i.

Öppna en fil

När du öppnar en videofil visas miniatyrbilder som representerar scener i filen:

Pinnacle Studio image005 Öppna en importerad videofil

Tre sätt att öppna en fil med digital video:

·    Välj filen från rullgardinsmenyn när avsnittet Video Scenes är i läget Scenes.

·    Dubbelklicka på en fil som står i listan i läget Files.

·    Klicka på knappen browse for file Pinnacle Studio 058 album folder button Öppna en importerad videofil och använd dialogrutan Öppna för att lokalisera en digital videofil i något format som stöds på din hårddisk.

Att uppspåra scener och miniatyrbilder

När du öppnar en videofil fylls Albumet med de scener som har identifierats. Varje scen visas med en miniatyrbildruta – en ikon av scenens första bildruta. Eventuellt är första bildrutan inte lämplig som ikon för scenen, så Studio gör det möjligt att välja en annan vid behov.

Att ändra miniatyrbilder i Albumet:

1.    Välj scenen som ska ändras.

2.    Använd Spelaren (Player) för att hitta den bildruta som du vill använda som miniatyrbild.

3.    Klicka på menyn Album Ø Set Thumbnail.

Bredd/höjdförhållande (Aspect Ratio) för video

De flesta digitala videofiler presenterar information om format, vilket gör det möjligt för Studio att upptäcka ramarnas bredd/höjdförhållande (Aspect Ratio), 4:3 eller 16:9, automatiskt. Om filen inte innehåller information om bredd/höjdförhållande använder Studio sig av standarden: formatet 4:3.

Med kommandona Aspect Ratio 4:3 och Aspect Ratio 16:9 i Albummenyn kan du välja det bredd/höjdförhållande du behöver manuellt. Dessa kommandon ses också på högerknapps-kontextmenyn för video i Albumet. De fungerar på så sätt att de sträcker ut originalbildrutorna till den nya ramstorleken. Ställer du till
exempel in en 4:3-film till 16:9, kommer människor och föremål att framstå som utdragna i breddled i relation till sin höjd.

Detta är en annan slags omvandling av bildstorleken än den som inträffar när du lägger till en scen till ett filmprojekt som har det “motsatta” bredd/höjdförhållandet. I det fallet förändras storleken i båda dimensionerna lika mycket, så att de passar in i målramen, och den överblivna ytan blir svart.

Pinnacle Studio 060 aspect ratio examples Öppna en importerad videofil

(V) Ursprunglig 4:3-bildruta; (C) Samma bildruta med svarta sidofält vid inlägg i 16:9-projekt; (H) Samma bildruta efter användning av Aspect ratio 16:9-kommando.

Notera: Filmprojektets bildruteformat, vilket inte kan ändras efter att projektet har skapats, kan bestämmas för nya projekt i alternativpanelen Project preferences (Projektkonfigurationer).

Öppna en importerad videofil