Visa scen- och filinformation

Pinnacle Studio image001 Visa scen  och filinformationNär du rör muspekaren over videoscener, ändras pekaren till en handsymbol. Om du stannar till på scenen visas starttid och -längd i en popup-ruta. Om du låter handen vara kvar på scenen visas rutan i flera sekunder. Startiden som visas är tidskoden från originalkällvideon, i minuter, sekunder och bildrutor.

Se Kommentarvisning för ett annat sätt att visa information om videoscener på.

Pinnacle Studio image002 Visa scen  och filinformationFör information om videofiler när  videoscen-avdelningen är i folder view-läge, välj Details view i albumets högerknappskontextmeny. Filnamnet, upplösningen, bredd-höjdförhållande, varaktighet och bildrutehastighet visas. Byt tillbaka till en kompaktare visning med Icon view.

Visa scen- och filinformation