The Music section

Pinnacle Studio 080 album tab   music The Music sectionDenna sektion i Albumet visar musikfilerna, som är placerade i en mapp på din hårddisk. För att använda en musikfil, dra in den i musikspåret eller ett annat ljudspår på Movie Window Timeline (Filmfönstrets Tidslinje).

Music folder (Musikmappen): Musikfiler i wav, mp3 och andra ljudformat är placerade i mappen som anges överst på den vänstra sidan i sektionen. Andra musikfiler kan läggas till i sektionen genom att lägga dem i denna mapp. Du kan också välja en annan mapp som källmapp för sektionen.

Klicka här för mer information om användning av stillbilder i din film.

The Music section